Advocats especialistes en Separacions Vic

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE LES SEPARACIONSProcediment i consells pràctics

Al llarg de 2019 es van sol·licitar a Espanya 3.599 separacions. Es tracta, per tant, d’una demanda relativament freqüent. El seu objectiu és interrompre la convivència, sense arribar a dissoldre el vincle matrimonial.

Moltes vegades les separacions representen un pas previ al divorci, ja que els seus efectes són menors i, per tant, és més fàcil revertir la situació. Si la parella torna a trobar la manera de conviure harmoniosament podrà reconciliar-se.

En cas contrari, podrà mantenir la situació de separació o concloure el matrimoni mitjançant el divorci.

Però, què sabem sobre la separació? És aquesta la millor manera de gestionar la nostra crisi matrimonial? Quins efectes té sobre el nostre nucli familiar i el nostre patrimoni?

DIFERÈNCIES:Divorci i separació

Fa poc expliquem les diferències entre la separació i el divorci. A manera de resum destaquem que:

 • El divorci suposa la ruptura del vincle conjugal, mentre que la separació només interromp la convivència.
 • Això suposa que després del divorci podem contreure un nou matrimoni, cosa que no podem fer després de separar-nos en mantenir-se el llaç matrimonial.

Per descomptat, alguns dels efectes de les separacions i els divorcis són comuns. Així, després de la separació s’interromp no sols la convivència sinó també el règim de guanys, si resultava aplicable.

A més caldrà regular la nova situació mitjançant una sentència o un conveni regulador, qüestió especialment important quan existeixen fills menors o patrimoni en comú.

LLAVORS…Separació o divorci?

Tant la separació com el divorci són respostes a una crisi matrimonial. Però l’abast d’una mesura i l’altra difereix. Per això convé consultar el cas particular amb un advocat de família abans de prendre la decisió.

CONVÉ MÉS UNA SEPARACIÓ O UN DIVORCI?

En general, la separació resulta més convenient en aquells casos en què existeix possibilitat de reconciliar-se. Tornar a la “normalitat” conjugal serà més senzill si no hem arribat a trencar el vincle matrimonial.

Però aquesta no és una opció viable si, per exemple, pensem contreure matrimoni amb una altra persona. I per això és important analitzar cada cas per separat. En qualsevol cas, les conseqüències jurídiques derivades d’una separació o divorci són molt similars. Fins i tot el procés a tramitar és pràcticament idèntic.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Tràmits per una separació

Com ocorre amb els divorcis, a l’hora de tramitar la nostra separació tenim dues opcions: la notarial i la judicial.

SEPARACIÓ PER VIA NOTARIAL:

La via notarial és la més ràpida, econòmica i efectiva. No obstant això requereix l’acord entre les parts i l’absència de fills menors. Si la parella té fills menors el Ministeri Fiscal haurà d’intervenir en el procés per a assegurar-se que es respecta el seu interès superior. Per això les separacions amb fills han d’emportar-se als Tribunals.

SEPARACIÓ PER VIA JUDICIAL:

La via judicial és més complexa que la notarial, encara que presenta dues modalitats:

Si els cònjuges han arribat a un acord es tractarà d’un tràmit relativament senzill. El més probable és que si s’arriba als Tribunals havent-hi acord sigui perquè hi ha fills menors, així que el procés es limitarà a verificar que es respecten els drets de tots els involucrats.

Si no han arribat a un acord caldrà tramitar un procés contenciós, que serà molt més complex, car i lent, especialment si hi ha menors involucrats. Quan la separació pugui afectar els menors s’hauran d’adoptar mesures cautelars, que es revisaran una vegada adquireixi fermesa la separació. En la pràctica, això suposa que se celebrin dos judicis, per la qual cosa el procés pot allargar-se un any i fins i tot més.

Conseqüències d'una separació

CONSEQÜÈNCIES COMUNES D’UNA SEPARACIÓ

Les conseqüències comunes a totes les separacions són:

 • A nivell econòmic s’interromprà el règim de guanys, si resultava aplicable. Per tant, es diferenciaran les masses patrimonials perquè un cònjuge no pugui comprometre el patrimoni de l’altre.
 • A nivell familiar s’interromprà la convivència marital. Recordem que, en cas d’existir fills comuns, els deures dels pares respecte als seus fills persistiran malgrat la separació.

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES D’UNA SEPARACIÓ

Fora d’aquests trets comuns, a l’hora de separar-nos haurem d’establir la resta de conseqüències jurídiques. Aquestes són, almenys, les recollides en l’article 90 del Codi Civil, que inclouen:

 

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES D’UNA SEPARACIÓ RESPECTE AL PATRIMONI DELS CÒNJUGES:

 • Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar familiar, que pot correspondre al cònjuge no titular.
 • Contribució a les càrregues del matrimoni.
 • Liquidació del règim econòmic-matrimonial, en el seu cas.
 • Establiment de pensions alimentàries i compensatòries i, en el seu cas, de la indemnització compensatòria.

Totes aquestes qüestions han de regular-se a l’hora de separar-se. Aquesta regulació es pot fer en un conveni regulador (si hi ha acord entre els cònjuges) o en la sentència de separació.

De manera que només arribant a un acord els cònjuges tindran ple control sobre les conseqüències de la seva separació. En cas que hagi de decidir un jutge, les conseqüències de la ruptura podrien escapar del control de les parts.

MESURES APLICADES A LES SEPARACIONSMesures aplicables a les Separacions

Modificar les mesures aplicables a les separacions, recollides en la sentència o conveni, sol ser complex. No obstant això, no és impossible. La reconciliació o un canvi substancial en les circumstàncies que es van tenir en compte a l’hora de determinar les conseqüències de la separació podrien donar lloc a la modificació d’aquestes mesures.

ADVOCATS EXPERTS EN SEPARACIONS

De nou, l’assistència d’advocats matrimonialistes serà clau per a sol·licitar amb èxit aquesta modificació. Però a causa dels costos (temporals, econòmics i emocionals) associats a aquestes modificacions, el més recomanable és buscar un acord equitatiu, realista i amb vocació de permanència des del primer moment.

En definitiva, aquestes són les claus de les separacions. L’assistència jurídica especialitzada és fonamental per a garantir els interessos i drets de les parts. A més, tractant-se de qüestions matrimonials serà imprescindible certa dosi d’empatia, per a trobar solucions legals satisfactòries que vetllin per la salut de les relacions familiars.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  CONTACTO

  info@bufetcastells.com

  REDES SOCIALES