Equip

Mercè Castells, SÒCIA DIRECTORA, Advocada especialista en Herències i Successions

Prioritzem el tracte directe amb el client, accessibilitat i informació clara. A l’àmbit successori intentem que la via judicial sigui l’últim recurs, afavorint i procurant els acords entre les parts implicades, ja que un procediment judicial entre familiars representa moltes vegades un trencament de les relacions.

Mercè Castells, SÒCIA DIRECTORA, Advocada especialista en Herències i Successions

Prioritzem el tracte directe amb el client, accessibilitat i informació clara. A l’àmbit successori intentem que la via judicial sigui l’últim recurs, afavorint i procurant els acords entre les parts implicades, ja que un procediment judicial entre familiars representa moltes vegades un trencament de les relacions.

Ariadna Boada, Advocada especialista en Divorcis i Separacions

A l’àmbit matrimonial és imprescindible anar més enllà dels tràmits legals, és posar-se al lloc del client i acompanyar-lo en aquest procés tan complicat i emocional. Per aquest motiu, sempre intentem que la via contenciosa sigui l’última ràtio, negociant amb l’altra part per tal que els cònjuges, i principalment els fills en comú, pateixin el mínim possible.

Maria Mora, Gestora Tributària

Gestora Tributària amb experiència laboral des de l’any 1999 a l’Oficina Liquidadora de Vic i posteriorment a l’Agència Tributària de Catalunya. Especialitzada en la gestió i la liquidació tributària dels impostos sobre successions, donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Maria Mora, Gestora Tributària

Gestora Tributària amb experiència laboral des de l’any 1999 a l’Oficina Liquidadora de Vic i posteriorment a l’Agència Tributària de Catalunya. Especialitzada en la gestió i la liquidació tributària dels impostos sobre successions, donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Maria Josep Roigé, Advocada Processalista (Col·laboradora)

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES