Advocats Reclamació d’Indemnització per Accident de Trànsit a Vic

Reclamacions per Accidents de trànsit

Especialistes en Dret de la circulació: assessorament integral a les víctimes d’accidents de trànsit, a nivell humà, legal i mèdic.

 • Reclamació d’indemnització derivada d’accidents de trànsit (accident de cotxe, atropellament, accidents en moto, bicicleta o patinet)
 • Grans lesionats i defuncions

Oferim un assessorament especialitzat per a víctimes d’accidents de circulació o trànsit, centrat a aconseguir la màxima indemnització que els correspongui tenint en compte tots els seus drets. El nostre equip d’advocats experts poden ser part del procediment per a ajudar-lo a obtenir la indemnització.

A la primera consulta l’informarem del procés i del camí a seguir per a fer la reclamació d’indemnització que millor s’ajusti al seu perfil d’accident de trànsit. En la majoria dels casos la pòlissa de l’assegurança del seu vehicle li cobrirà de manera parcial o total el cost del nostre servei.

Per a nosaltres cada accident mereix un tracte diferent, personalitzat, per tant, cadascun dels casos és portat per advocats especialistes a reclamar indemnitzacions contra les companyies d’assegurances, lluitant solament pels interessos dels nostres clients.

El nostre despatx l’informarà sobre el millor camí a seguir per a reclamar les possibles indemnitzacions que puguin correspondre-li. Estar assessorats i defensats per experts advocats en accidents de trànsit és la millor manera de garantir-se percebre les indemnitzacions més justes a les quals tenim dret.

TIPUS DE RECLAMACIONSIndemnitzacions per Accidents de trànsit

 • Reclamació d’indemnització per atropellament
 • Reclamació d’indemnització per accident de moto
 • Reclamació d’indemnització per accident d’autobús
 • Reclamació d’indemnització per accident de trànsit
 • Reclamació d’indemnització per accident de patinet
 • Reclamació d’indemnització per sinistre total
 • Indemnització accident en la via pública
 • Indemnització per defunció
 • Indemnització per danys cerebrals
 • Indemnització per traumatisme cranioencefàlic
 • Indemnització per amputacions
 • Indemnització per lesions modulars
 • Indemnització vianants
 • Indemnització per esquinç cervical
 • Indemnització per accident en transport públic
 • Indemnització per cervicalgia
 • Indemnització per lesions d’esquena
 • Indemnització per fractures
 • Indemnització per accident de trànsit
 • Indemnització per fuetada cervical
 • Indemnització per accidents greus
 • Indemnització per atropellament
 • Indemnització per accident amb bicicleta

ADVOCATS ESPECIALITZATS en Accidents

Més de 30 anys d’experiència. Bufet Castells no treballa per a cap companyia d’assegurances; els nostres interessos són els dels nostres clients, per la qual cosa sempre reclamem la màxima indemnització a les companyies.

 • Solament cobrem si vostè cobra
 • Màxima indemnització
 • Horari Ininterromput
 • Comunicació via SMS/XAT/ZOOM
 • Només cobrem quan vostè cobra
 • Informi’s sense compromís

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Què fer en cas d’accident?
Necessito contactar un advocat d’accidents de trànsit?

En el cas que vostè amb l’assessorament del seu advocat especialitzat en accidents de trànsit es decideixi per triar la via extrajudicial. Aquesta via implica que no s’acudirà a judici i es negociarà directament amb la companyia d’assegurances de l’altra part implicada en l’accident quant a la quantia de la indemnització.

VIA EXTRAJUDICIAL

En el cas que decideixi triar la via extrajudicial no s’acudirà a judici i es negociarà directament amb la companyia asseguradora de l’altra part quant a la quantia de la indemnització.

VIA JUDICIAL

En qualsevol de les vies d’actuació, la millor opció és comptar amb un advocat especialitzat en accidents de trànsit per a rebre el millor assessorament i així poder actuar de la millor forma. Si es decideix a anar per via judicial, es podrà interposar una denúncia en el cas que vulgui tramitar un procediment penal o, podrà presentar una demanda davant els jutjats civils en el supòsit que vulgui reclamar una quantitat com a indemnització.

En el cas que hi hagi hagut lesions, és recomanable fer la pertinent denúncia, ja que en un procediment penal es redactarà un informe per part del mèdic forense que tindrà una gran importància a l’hora de negociar amb la companyia asseguradora i reclamar la major indemnització.

INDEMNITZACIÓ PER LESIONS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Els danys físics i psíquics que es poguessin donar per un accident de trànsit poden ser de diferents gravetats així com la recuperació d’aquestes.

Aquests factors són molt importants a l’hora de determinar la quantificació de la indemnització a reclamar per l’accident de trànsit sofert a la companyia asseguradora de l’altra part. A continuació, ens referim a diferents tipus d’indemnitzacions segons siguin les lesions sofertes en l’accident de trànsit.

PRESTACIONS /PENSIONS DERIVADES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Quan se sofreix un accident de trànsit es requereix, en molts casos de temps de recuperació, motiu a les víctimes d’accidents de trànsit de trobar-se en situació d’incapacitat temporal derivada d’accident no laboral. Transcorregut aquest període d’incapacitat temporal i segons el nombre de seqüeles que s’hagin sofert, la víctima de l’accident de trànsit necessités el reconeixement legal d’alguna mena d’incapacitat permanent total, absoluta, gran invalidesa o una incapacitat permanent parcial.

La sol·licitud de les prestacions o pensions derivades d’un accident de trànsit són un tràmit que requereix l’assessoria de professionals del dret d’accidents de trànsit que l’ajudin durant tot el procés. El nostre equip d’advocats especialistes en incapacitats permanents, l’assessoraran i l’ajudaran a tramitar la incapacitat permanent a la qual tingui dret.

 • GRAN INVALIDESA PER ACCIDENT DE TRÀNSIT
 • INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA PER ACCIDENT DE TRÀNSIT
 • INCAPACITAT PERMANENT TOTAL PER ACCIDENT DE TRÀNSIT
 • BAIXA LABORAL PER ACCIDENT DE TRÀNSIT
 • INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL PER ACCIDENT DE TRÀNSIT

ADVOCATS D’ACCIDENTS DE TRÀNSITAjuda professional per a tramitar reclamacions

Si has estat víctima d’un sinistre amb automòbil, vostè té dret a reclamar una indemnització per accident.

En Bufet Castells l’assessorem legalment a afrontar els danys i perjudicis ocasionats per un accident de trànsit (com a conductor, ocupant, en transport públic, en motor, vianant o ciclista) i ajudar-lo davant les companyies asseguradores culpables a fer valer els seus drets. Tramitem tota mena d’indemnitzacions per accidents de trànsit.

FAQs Preguntes Freqüents:
Reclamació d’Indemnitzacions

LA MEVA COMPANYIA D'ASSEGURANCES M'HA DESIGNAT UN ADVOCAT. PUC TRIAR UN PARTICULAR?

La gran majoria de les assegurances actuals d’accidents inclouen defensa jurídica, la qual cosa cobrirà els nostres honoraris en molts casos totalment o parcialment. Li permetrà que els nostres honoraris li siguin retornats íntegrament o parcialment. Contacti amb nosaltres sense compromís. Revisarem el seu cas concret i li indicarem la seva viabilitat.

Si ha rebut una oferta de l’asseguradora contrària, comprensiva d’una quantitat econòmica concreta, li recomanaríem que l’oferta fos verificada per un despatx d’advocats especialista en accidents de trànsit a Vic.

COM TREBALLEM EN BUFET CASTELLS ADVOCATS D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT?

Les companyies asseguradores són molt efectives a retallar partides, oferint en la majoria dels casos indemnitzacions inferiors a les que té dret. Amb la nostra experiència com a advocats especialistes en accidents de trànsit, s’assegura que totes les seves partides siguin aprovades i a més l’ajudarem a aconseguir els documents necessaris perquè el procés de la seva reclamació sigui el més fàcil possible.

QUE ÉS MILLOR UN ADVOCAT TRADICIONAL O UN ADVOCAT ESPECIALITZAT EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT?

Un advocat especialitzat en accidents de trànsit, té un coneixement superior del món de les assegurances, i li ofereix un assessorament específic en la reclamació d’indemnitzacions d’accidents de trànsit que li situa en una situació òptima per a aconseguir la major indemnització possible fent valer totes les seves partides i tots els seus drets.

QUINS SÓN ELS TERMINIS PER A RECLAMAR?

El termini per a donar part d’un accident de trànsit a la seva companyia d’assegurances és de set dies. Després hi ha un termini de 6 a 12 mesos per a interposar una denúncia civil o una denúncia penal.

PER QUÈ CONTRACTAR UN ADVOCAT DESPRÉS D'UN ACCIDENT DE TRÀNSIT?

Un advocat especialitzat en accidents de trànsit és la persona més indicada per a assessorar-te dels teus drets si ets la víctima d’un accident enfront dels problemes que t’ocasioni la teva companyia d’assegurances.

Com més greus hagi estat el grau de les lesions ocorregudes en l’accident, més complex serà el càlcul de la reclamació d’indemnització per accident de trànsit. Que està basat en un barem regulador, que estableix les quantitats a pagar a l’afectat, tenint en compte situació laboral, edat, personal, metgessa i psicològica, el seu salari, i altres perjudicis econòmics i emocionals, adaptació d’habitatge, tractaments i cures a tercers, i un llarg etcètera.

PER QUÈ ÉS IMPRESCINDIBLE L'ASSESSORAMENT LEGAL EN CAS D'UN ACCIDENT DE TRÀNSIT?

Assessorar-se per un advocat especialista en accidents de trànsit és la millor manera d’aconseguir la màxima indemnització possible. Es necessita un professional de les reclamacions a asseguradores amb el coneixement més gran de la normativa vigent aplicable per a poder treure el màxim rendiment de l’expedient, i aconseguir la millor indemnització.

HA SOFERT UN ACCIDENT DE TRÀNSIT AMB LESIONS CORPORALS?

Si ha sofert un accident amb lesió corporal, vostè té dret a una indemnització per part de l’empresa asseguradora del conductor que va provocar l’accident. Contacti amb nosaltres i l’ajudarem a reclamar la indemnització més gran per al seu cas. L’informarem dels seus drets com a víctima, de la quantitat a reclamar i dels passos a seguir fins a poder cobrar la quantia indemnitzatòria justa per la seva lesió.

QUÈ PUC RECLAMAR EN LA INDEMNITZACIÓ?

Es pot reclamar indemnització per danys materials del vehicle si la seva pòlissa és a tot risc. Si la culpa és d’un tercer, es pot reclamar la indemnització a l’asseguradora.

Es pot reclamar indemnització per incapacitat temporal si resulta lesionat en l’accident i has d’estar de baixa.

Indemnització econòmica per les despeses ocasionades en l’accident: factures de taxi, vehicle de lloguer, despeses sanitàries derivades de la rehabilitació, compra de medicines, etc.

Per a la reclamació d’indemnització per seqüeles en un accident de trànsit serà necessari una anàlisi del perit que es basarà en un barem oficial.

També podràs reclamar indemnització pels danys i perjudicis com un portàtil, telèfon mòbil, rellotge, casc, etc. A més de perjudicis en el patrimoni derivats per exemple si s’és autònom i hi ha lesions i no es pot dur a terme l’activitat professional.

Si hi ha retard de més de tres mesos en el pagament de la indemnització per part de l’asseguradora, es pot reclamar interessos.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   Advocats Accidents de Trànsit a Vic

   Els advocats d’accidents de trànsit tenen un paper fonamental a la vida dels que han experimentat lesions o pèrdues a causa d’un accident a la carretera. Aquests advocats experts en dret de lesions personals es dediquen a brindar suport i orientació a les víctimes d’accidents de trànsit, ajudant-los a buscar la compensació justa pels seus patiments.

   En una ciutat com Vic on els accidents de trànsit són lamentablement comuns, els advocats especialitzats en aquesta àrea es converteixen en defensors dels drets dels clients. Ja sigui un xoc d’automòbils, un accident de motocicleta, un accident de bicicleta o qualsevol altre incident a la carretera, aquests advocats estan compromesos amb la tasca d’investigar, negociar i, si cal, litigar als tribunals per assegurar-se que les víctimes rebin lassistència que necessiten.

   A continuació ressaltem la importància dels advocats d’accidents de trànsit a la societat, destacant el seu paper en la recerca de justícia i compensació per a aquells afectats per accidents a la carretera.

   Funcions d’un Advocat d’Accidents de Trànsit a Vic

   Els advocats d’accidents de trànsit s’encarreguen de guiar les víctimes al llarg del procés legal, des de l’avaluació inicial del cas fins a la resolució final, ja sigui mitjançant un acord extrajudicial o mitjançant un litigi als tribunals.

   L’objectiu principal d’un advocat d’accidents de trànsit és assegurar-se que les víctimes rebin una compensació adequada per les lesions i pèrdues, alhora que tenen diverses funcions essencials per ajudar les víctimes a reclamar i obtenir la compensació que mereixen.

   Algunes de les funcions d’un advocat d’accidents de trànsit a Vic inclouen:

   • Avaluació del Cas: Els advocats d’accidents de trànsit analitzen els detalls de l’accident, investiguen les circumstàncies i determinen si hi ha un cas sòlid per buscar una compensació. Això implica revisar informes policials, parlar amb testimonis i recopilar proves rellevants.
   • Assessorament Legal: Els advocats experts en accidents de trànsit assessoren els seus clients sobre els seus drets legals i les opcions disponibles. Explica les lleis de lesions personals i els possibles escenaris de resolució del cas.
   • Negociació amb Asseguradores: Els advocats d’accidents de trànsit actuen com a intermediaris entre el client i la companyia d’assegurances del culpable. Negocien amb l’asseguradora per obtenir una indemnització justa que cobreixi les despeses mèdiques, els danys a la propietat, els salaris perduts i altres perjudicis.
   • Presentació de Demandes: En casos en què no es pot arribar a un acord satisfactori amb l’asseguradora, els advocats d’accidents de trànsit presenten una demanda en nom del client i representa els seus interessos als tribunals.
   • Recopilació de proves: Els advocats d’accidents de trànsit reuneixen proves addicionals, com ara informes mèdics, registres financers i testimonis d’experts, per recolzar el cas del client.
   • Litigi: Si el cas arriba a judici, els advocats d’accidents de trànsit representen el client als tribunals. Presenten arguments, interroguen testimonis i treballen per demostrar la negligència o la culpa de l’altra part.
   • Gestió de Documentació: A més s’encarreguen de la càrrega de documents i tràmits legals, com ara presentar reclamacions, obtenir registres mèdics i dur a terme procediments legals.
   • Negociació d’Acords: Busquen resoldre el cas mitjançant acords fora dels tribunals quan és possible. Això pot incloure acords de conciliació o mediació.
   • Defensa de Drets: Els advocats d’accidents de trànsit protegeixen els drets i els interessos del seu client en tot moment, assegurant-se que rebi una compensació justa i adequada per les lesions i pèrdues.
   • Seguiment Post-Acord: Després d’obtenir una compensació, els advocats d’accidents de trànsit s’asseguren que el client rebi els pagaments acordats i compleixi els termes de l’acord.

   Accidents de trànsit a Vic: Dades públiques

   Els accidents de trànsit es van cobrar la vida de 2 persones al terme municipal de
   Vic el 2017, segons les darreres dades a nivell municipal publicades per la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquesta dada implica una variació de 2 víctimes mortals en relació amb l’any precedent.

   Morts en accidents de trànsit (Persones)
   2017 – Any 2
   2016 – Any 0
   2015 – Any 0
   2014 – Any 1
   2013 – Any 0

   Procés d’avaluar un accident de trànsit per part d’un advocat

   L’avaluació d’un advocat d’un accident de trànsit a Vic implica un procés detallat per determinar si hi ha un cas vàlid i quant podria valdre en termes de compensació.

   A continuació mostrem la manera d’avaluar per part d’un advocat expert en accidents de trànsit el procés que es duu a terme en aquesta avaluació:

   Procés d’avaluació d’un accident de trànsit a Vic

   Recol·lecció d’informació sobre l’accident

   L’advocat recopila tota la informació relacionada amb l’accident, incloent-hi informes policials, testimonis de testimonis, registres mèdics, factures de tractament mèdic, fotografies de l’accident i detalls d’assegurances.

   Entrevista amb el client/víctima de l’accident de trànsit

   L’advocat es reuneix amb el client per obtenir la versió dels fets. Durant aquesta entrevista, l’advocat busca detalls específics sobre l’accident, les lesions sofertes i els efectes a la vida del client.

   Revisió de Responsabilitat a l’accident de trànsit

   L?advocat d?accidents de trànsit avalua qui va tenir la culpa de l?accident. Això implica revisar les lleis locals de trànsit i les circumstàncies de laccident per determinar si el client té un cas vàlid.

   Determinació de danys i lesions patides durant el sinistre/accident de trànsit

   L’advocat avalua les lesions i els danys patits pel client, tant físics com emocionals. Això inclou avaluar les despeses mèdiques, pèrdua de salaris, dolor i patiment, danys a la propietat i qualsevol altre perjudici relacionat amb laccident.

   Avaluació d’assegurança

   L’advocat revisa les pòlisses d’assegurança de totes les parts involucrades a l’accident per determinar quanta cobertura està disponible.

   Responsabilitat Compartida

   En alguns casos, pot haver-hi responsabilitat compartida, cosa que significa que diverses parts poden haver contribuït a l’accident. L’advocat ha d’avaluar com podria afectar el cas.

   Càlcul de Compensació

   Basant-se en la informació reunida, l?advocat calcula una estimació de quanta compensació podria obtenir el client. Això pot incloure danys econòmics (despeses mèdiques, pèrdua de salaris) i danys no econòmics (dolor i patiment).

   Viabilitat Legal

   L’advocat considera si el cas té mèrit i si és probable que tingui èxit a un tribunal. Això implica analitzar la força de les proves, la culpabilitat i la cobertura dassegurances.

   Assessorament al Client

   Un cop completada l’avaluació, l’advocat es comunica amb el client per discutir les troballes i recomanar un curs d’acció. Això pot incloure la presentació duna demanda, la negociació amb la companyia dassegurances o altres opcions.

   Reclamacions en accidents de trànsit a Vic: Tipus i especificacions

   Un advocat daccidents de trànsit a Vic pot ajudar els seus clients a presentar una varietat de reclamacions relacionades amb accidents de trànsit.

   És important tenir en compte que les lleis i les regulacions poden variar segons la jurisdicció, per la qual cosa és essencial consultar un advocat d’accidents de trànsit amb experiència per comprendre les opcions legals disponibles en un cas particular.

   Alguns dels tipus de reclamacions que un advocat especialista en accidents de trànsit a Vic pot gestionar inclouen:

   • Reclamacions de Lesions Personals: Aquest és un dels tipus de reclamacions més comunes en casos d’accidents de trànsit a Vic. Poden incloure lesions com fractures, ferides, lesions de la medul·la espinal, lesions cerebrals, fuetada cervical, cremades i altres lesions físiques o psicològiques causades per l’accident.
   • Reclamacions de Danys a la Propietat: Això inclou la compensació pels danys materials als vehicles o altres béns personals que van resultar danyats a l’accident de trànsit.
   • Reclamacions per Pèrdua de Salaris: Si les lesions causades per l’accident de trànsit impedeixen que la víctima treballi i generi ingressos, un advocat especialista en accidents de trànsit pot ajudar a presentar una reclamació per pèrdua de salaris, que busca recuperar els ingressos perduts.
   • Despeses Metges: Els advocats d’accidents de trànsit a Vic poden ajudar a buscar compensació per a les despeses mèdiques, que inclouen costos per atenció mèdica, medicaments, teràpia física, tractaments continus i altres despeses mèdiques relacionades amb les lesions patides a l’accident de trànsit.
   • Dolor i patiment: A més de danys econòmics, els advocats d’accidents de trànsit poden buscar compensació pel dolor físic i el patiment emocional que la víctima ha experimentat com a resultat de l’accident.
   • Incapacitat Permanent: En casos greus, si l’accident resulta en una discapacitat permanent, l’advocat expert en accidents de trànsit pot ajudar a buscar una compensació addicional per a la pèrdua de capacitat laboral i qualitat de vida.
   • Mort Injusta: Si un accident de trànsit resulta en la mort d’un ésser estimat, un advocat d’accidents de trànsit pot ajudar la família a presentar una reclamació per mort injusta o negligència per homicidi culpós.
   • Compensació d’assegurança: Els advocats d’accidents de trànsit poden ajudar els clients a navegar pel procés de reclamació amb les companyies d’assegurances, assegurant-se que es pagui la compensació adequada segons les pòlisses d’assegurança involucrades.
   • Responsabilitat del Fabricant: Si l’accident de trànsit es va deure a defectes al vehicle, un advocat pot buscar una reclamació contra el fabricant del vehicle o els seus components.
   • Responsabilitat del Govern: En alguns casos, els accidents de trànsit poden ser deguts a condicions de carreteres defectuoses o senyalització inadequada. En aquestes situacions, un advocat podria presentar una reclamació contra una entitat governamental.

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES