Advocats per a Separacions a Vic

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE LES SEPARACIONSProcediment i consells pràctics

Al llarg de 2019 es van sol·licitar a Espanya 3.599 separacions. Es tracta, per tant, d’una demanda relativament freqüent. El seu objectiu és interrompre la convivència, sense arribar a dissoldre el vincle matrimonial.

Moltes vegades les separacions representen un pas previ al divorci, ja que els seus efectes són menors i, per tant, és més fàcil revertir la situació. Si la parella torna a trobar la manera de conviure harmoniosament podrà reconciliar-se.

En cas contrari, podrà mantenir la situació de separació o concloure el matrimoni mitjançant el divorci.

Però, què sabem sobre la separació? És aquesta la millor manera de gestionar la nostra crisi matrimonial? Quins efectes té sobre el nostre nucli familiar i el nostre patrimoni?

DIFERÈNCIES:Divorci i separació

Fa poc expliquem les diferències entre la separació i el divorci. A manera de resum destaquem que:

 • El divorci suposa la ruptura del vincle conjugal, mentre que la separació només interromp la convivència.
 • Això suposa que després del divorci podem contreure un nou matrimoni, cosa que no podem fer després de separar-nos en mantenir-se el llaç matrimonial.

Per descomptat, alguns dels efectes de les separacions i els divorcis són comuns. Així, després de la separació s’interromp no sols la convivència sinó també el règim de guanys, si resultava aplicable.

A més caldrà regular la nova situació mitjançant una sentència o un conveni regulador, qüestió especialment important quan existeixen fills menors o patrimoni en comú.

LLAVORS…Separació o divorci?

Tant la separació com el divorci són respostes a una crisi matrimonial. Però l’abast d’una mesura i l’altra difereix. Per això convé consultar el cas particular amb un advocat de família abans de prendre la decisió.

CONVÉ MÉS UNA SEPARACIÓ O UN DIVORCI?

En general, la separació resulta més convenient en aquells casos en què existeix possibilitat de reconciliar-se. Tornar a la “normalitat” conjugal serà més senzill si no hem arribat a trencar el vincle matrimonial.

Però aquesta no és una opció viable si, per exemple, pensem contreure matrimoni amb una altra persona. I per això és important analitzar cada cas per separat. En qualsevol cas, les conseqüències jurídiques derivades d’una separació o divorci són molt similars. Fins i tot el procés a tramitar és pràcticament idèntic.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Tràmits per una separació

Com ocorre amb els divorcis, a l’hora de tramitar la nostra separació tenim dues opcions: la notarial i la judicial.

SEPARACIÓ PER VIA NOTARIAL:

La via notarial és la més ràpida, econòmica i efectiva. No obstant això requereix l’acord entre les parts i l’absència de fills menors. Si la parella té fills menors el Ministeri Fiscal haurà d’intervenir en el procés per a assegurar-se que es respecta el seu interès superior. Per això les separacions amb fills han d’emportar-se als Tribunals.

SEPARACIÓ PER VIA JUDICIAL:

La via judicial és més complexa que la notarial, encara que presenta dues modalitats:

Si els cònjuges han arribat a un acord es tractarà d’un tràmit relativament senzill. El més probable és que si s’arriba als Tribunals havent-hi acord sigui perquè hi ha fills menors, així que el procés es limitarà a verificar que es respecten els drets de tots els involucrats.

Si no han arribat a un acord caldrà tramitar un procés contenciós, que serà molt més complex, car i lent, especialment si hi ha menors involucrats. Quan la separació pugui afectar els menors s’hauran d’adoptar mesures cautelars, que es revisaran una vegada adquireixi fermesa la separació. En la pràctica, això suposa que se celebrin dos judicis, per la qual cosa el procés pot allargar-se un any i fins i tot més.

Conseqüències d'una separació

CONSEQÜÈNCIES COMUNES D’UNA SEPARACIÓ

Les conseqüències comunes a totes les separacions són:

 • A nivell econòmic s’interromprà el règim de guanys, si resultava aplicable. Per tant, es diferenciaran les masses patrimonials perquè un cònjuge no pugui comprometre el patrimoni de l’altre.
 • A nivell familiar s’interromprà la convivència marital. Recordem que, en cas d’existir fills comuns, els deures dels pares respecte als seus fills persistiran malgrat la separació.

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES D’UNA SEPARACIÓ

Fora d’aquests trets comuns, a l’hora de separar-nos haurem d’establir la resta de conseqüències jurídiques. Aquestes són, almenys, les recollides en l’article 90 del Codi Civil, que inclouen:

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES D’UNA SEPARACIÓ RESPECTE AL PATRIMONI DELS CÒNJUGES:

 • Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar familiar, que pot correspondre al cònjuge no titular.
 • Contribució a les càrregues del matrimoni.
 • Liquidació del règim econòmic-matrimonial, en el seu cas.
 • Establiment de pensions alimentàries i compensatòries i, en el seu cas, de la indemnització compensatòria.

Totes aquestes qüestions han de regular-se a l’hora de separar-se. Aquesta regulació es pot fer en un conveni regulador (si hi ha acord entre els cònjuges) o en la sentència de separació.

De manera que només arribant a un acord els cònjuges tindran ple control sobre les conseqüències de la seva separació. En cas que hagi de decidir un jutge, les conseqüències de la ruptura podrien escapar del control de les parts.

MESURES APLICADES A LES SEPARACIONSMesures aplicables a les Separacions

Modificar les mesures aplicables a les separacions, recollides en la sentència o conveni, sol ser complex. No obstant això, no és impossible. La reconciliació o un canvi substancial en les circumstàncies que es van tenir en compte a l’hora de determinar les conseqüències de la separació podrien donar lloc a la modificació d’aquestes mesures.

ADVOCATS EXPERTS EN SEPARACIONS A VIC

De nou, l’assistència d’advocats matrimonialistes serà clau per a sol·licitar amb èxit aquesta modificació. Però a causa dels costos (temporals, econòmics i emocionals) associats a aquestes modificacions, el més recomanable és buscar un acord equitatiu, realista i amb vocació de permanència des del primer moment.

En definitiva, aquestes són les claus de les separacions. L’assistència jurídica especialitzada és fonamental per a garantir els interessos i drets de les parts. A més, tractant-se de qüestions matrimonials serà imprescindible certa dosi d’empatia, per a trobar solucions legals satisfactòries que vetllin per la salut de les relacions familiars.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   Advocats especialistes en separacions a Vic

   El nostre despatx d’advocats a Vic s’especialitza en casos de separacions, oferint als nostres clients un servei legal complet i personalitzat en aquest àmbit. El nostre equip d’advocats altament qualificats i experimentats està dedicat a ajudar-te a travessar aquest difícil procés amb la menor quantitat d’estrès possible.

   En primer lloc, entenem que cada separació és única, i ens prenem el temps necessari per a escoltar les teves circumstàncies personals i comprendre els teus objectius i preocupacions específiques. El nostre enfocament és brindar-te un assessorament jurídic adaptat a la teva situació individual, considerant tots els aspectes rellevants del teu cas.

   Els nostres advocats especialitzats en separacions a Vic compten amb un ampli coneixement del dret de família i estan al corrent de les lleis i regulacions més recents en aquest camp. Això ens permet brindar-te assessorament actualitzat i estratègic, assegurant que estiguis informat sobre els teus drets i opcions legals en tot moment.

   Quant als aspectes legals de la separació, estem preparats per a ajudar-te en una àmplia gamma de temes, incloent-hi la divisió de béns, la custòdia dels fills, els acords de manutenció i visites, entre altres. El nostre objectiu és protegir els teus interessos i buscar solucions justes i equitatives per a totes les parts involucrades.

   A més, ens comprometem a treballar de manera eficient i eficaç, optimitzant els recursos legals disponibles per a tu. Estem conscients de la importància d’una resolució oportuna en els casos de separacions, i ens esforcem per aconseguir resultats favorables en el menor temps possible.

   El nostre equip també valora la importància de la comunicació clara i constant amb els nostres clients. Et mantindrem informat sobre el progrés del teu cas, respondrem a totes les teves preguntes i et brindarem orientació experta en cada etapa del procés de separació.

   Si estàs buscant advocats especialitzats en separacions a Vic, no dubtis a contactar-nos. Som aquí per a oferir-te la representació legal sòlida i el suport comprensiu que necessites per a travessar aquest desafiador moment de la teva vida.

   Motius per a acudir a un advocat de separacions a Vic

   Un advocat especialista en separacions és necessari en iniciar una separació de parella per diverses raons importants:

   • Assessorament legal: Un advocat especialitzat en dret de família té el coneixement i l’experiència necessaris per a assessorar-te sobre els teus drets legals, les lleis i regulacions aplicables en la teva jurisdicció i les opcions disponibles per a tu durant el procés de separació. T’ajudarà a comprendre els teus drets i responsabilitats, i et guiarà en la presa de decisions informades.
   • Protecció dels teus drets: Un advocat s’assegurarà que els teus drets estiguin protegits i representats adequadament durant tot el procés de separació. Això inclou assumptes com la divisió de béns, la custòdia dels fills, la manutenció i altres aspectes legals rellevants. L’advocat treballarà per a obtenir el millor resultat possible per a tu, defensant els teus interessos i assegurant-se que es compleixin els teus drets legals.
   • Resolució de conflictes: Les separacions sovint involucren conflictes i desacords entre les parts. Un advocat actuarà com a mediador imparcial i ajudarà a facilitar la comunicació i la negociació entre les parts involucrades. El seu objectiu serà buscar solucions justes i equitatives que beneficiïn a totes dues parts, evitant disputes prolongades i costoses.
   • Maneig de la documentació legal: Durant una separació, es requereix una àmplia documentació legal, com a acords de separació, convenis de custòdia, acords de manutenció i altres documents legals pertinents. Un advocat t’ajudarà a redactar i revisar aquests documents per a assegurar-se que estiguin redactats correctament i reflecteixin els teus interessos de manera adequada.
   • Reducció d’estrès: Travessar una separació pot ser emocionalment esgotador i estressant. Un advocat et brindarà suport emocional i t’ajudarà a bregar amb els aspectes legals de la separació, alleujant part de l’estrès associat amb el procés. La seva experiència i coneixement et donaran la tranquil·litat de saber que estàs sent representat per un professional qualificat.

   Funcions d’un advocat expert en separacions a Vic

   Les funcions d’un advocat expert en separacions són variades i abasten diversos aspectes legals relacionats amb el procés de separació de parella. A continuació, es detallen algunes de les principals funcions que exerceix un advocat en aquest àmbit:

   • Assessorament legal: Un advocat expert en separacions proporciona assessorament legal complet i personalitzat als seus clients. Avalua la situació particular de cada client, analitza els aspectes legals involucrats i brinda orientació sobre els drets, les opcions i les responsabilitats legals de la persona durant la separació.
   • Representació legal: L’advocat representa i defensa els interessos del seu client en tots els aspectes legals relacionats amb la separació. Això implica negociar amb l’altra part o el seu advocat, presentar arguments i evidències rellevants davant els tribunals i assegurar-se que els drets del seu client estiguin protegits en tot moment.
   • Elaboració d’acords: Un advocat especialitzat en separacions té la responsabilitat de redactar i revisar acords legals, com a acords de separació, convenis de custòdia, acords de manutenció i altres documents rellevants. L’objectiu és assegurar-se que aquests documents reflecteixin els interessos i desitjos del seu client de manera adequada i estiguin redactats correctament segons les lleis aplicables.
   • Resolució de conflictes: En moltes separacions, sorgeixen conflictes i desacords entre les parts involucrades. L’advocat actua com a mediador i ajuda a les parts a resoldre disputes i arribar a acords justos i equitatius. Utilitza les seves habilitats de negociació i el seu coneixement legal per a facilitar la comunicació entre les parts i buscar solucions que satisfacin els interessos de totes dues parts en la mesura que sigui possible.
   • Representació en procediments judicials: Si la separació no pot resoldre’s mitjançant acords amistosos, un advocat expert en separacions pot representar al seu client en procediments judicials, com a audiències de custòdia, divisions de béns o manutenció. L’advocat presenta els arguments i evidències pertinents davant el tribunal i defensa els interessos del seu client durant el procés.
   • Protecció dels drets legals: Una de les funcions més importants d’un advocat en separacions és protegir els drets legals del seu client. Això implica assegurar-se que es respectin els drets de custòdia, visites, propietat i manutenció adequada. L’advocat treballa per a garantir que el seu client rebi un tracte just i equitatiu durant el procés de separació.

   Com pots veure, les funcions d’un advocat expert en separacions a Vic abasten des de l’assessorament legal i la representació dels interessos del seu client fins a l’elaboració d’acords i la resolució de conflictes. El seu objectiu principal és protegir els drets i buscar solucions justes i equitatives per al seu client durant el procés de separació de parella.

   Tipus de separacions que existeixen a Vic

   A la ciutat de Vic, igual que en qualsevol altra ciutat existeixen diferents tipus de separacions que poden aplicar-se en diferents situacions. A continuació, s’esmenten alguns dels tipus més comuns de separacions:

   • Separació de fet: És una separació de facto en la qual la parella decideix viure separada sense recórrer a un procés legal formal. En aquest cas, no es dissol el matrimoni o la unió civil, però les parts viuen de manera separada i poden establir acords informals sobre qüestions com la custòdia dels fills, la divisió de béns i la manutenció.
   • Separació judicial: És una separació legalment reconeguda que implica la intervenció d’un tribunal. En aquest cas, es presenta una demanda de separació davant el tribunal i se segueix un procés legal formal. Encara que la parella continua estant legalment casada o unida, s’estableixen acords i ordres judicials en relació amb la custòdia dels fills, la divisió de béns i altres assumptes legals.
   • Separació de cossos: Aquest tipus de separació implica una ordre judicial que estableix que la parella ha de viure separada. Encara que el matrimoni o la unió civil no es dissolen, l’ordre pot establir acords sobre la custòdia dels fills, la divisió de béns i altres aspectes. La separació de cossos també pot ser un pas previ al divorci en algunes jurisdiccions.
   • Separació de fet amb acord legal: En aquest cas, la parella decideix viure separada de fet, però formalitza el seu acord mitjançant un contracte legal. El contracte estableix els termes i condicions de la separació, com la divisió de béns, la manutenció i la custòdia dels fills. Encara que no es dissol el matrimoni o la unió civil, el contracte legal proporciona una base per al compliment dels acords.
   • Separació de mutu acord: És una separació en la qual la parella arriba a un acord amistós sobre tots els aspectes legals i pràctics de la separació. Totes dues parts acorden els termes de la custòdia dels fills, la divisió de béns i les responsabilitats financeres, sense necessitat de recórrer a un procés judicial. Aquest tipus de separació generalment es formalitza mitjançant un contracte de separació.
   • És important tenir en compte que les lleis i els tipus de separacions poden variar segons la jurisdicció. És recomanable consultar a un advocat especialitzat en dret de família per a obtenir assessorament específic sobre les opcions disponibles i els requisits legals en la teva ubicació.

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES