CONCEPTE Les capitulacions matrimonials són un contracte que es formalitza entre els contraents del matrimoni pel qual fixen el règim econòmic pel qual voldran regir-se, és...

Com impugnar un testament? En quins casos puc fer-ho? Impugnar un testament és possible si podem provar que s'han incomplit requisits essencials per a la seva...

Abans de començar l'explicació de la relació entre aquests dos conceptes, anem a introduir-los. Una parella de fet és la convivència estable i alhora pública entre...