Disputes entre GermansHerència a CatalunyaHerències i successionsDos germans hereten un pis, i un vol vendre però l’altre no… què fem?

26 d'abril de 2024

Introducció a l’Herència a Catalunya

A Catalunya, quan una persona mor deixant testament o en absència d’aquest, els seus béns són distribuïts entre els hereus segons la llei. És comú que els béns immobles, com els pisos o les cases, siguin heretats a parts iguals pels fills del defunt. Aquesta situació pot portar a disputes entre els hereus, especialment quan un vol vendre la propietat i l’altre no.

El Desafiament de les Disputes entre Germans

Quan es presenta una disputa sobre la venda d’un bé immoble heretat, els interessos personals de cada germà poden xocar, dificultant arribar a un acord. Aquests conflictes no només afecten la gestió del bé, sinó que també poden deteriorar les relacions familiars.

Solucions per a la Gestió de Conflictes d’Herència

  1. Negociació i Mediació: La primera passa ideal és intentar una negociació o mediació. Aquestes opcions ofereixen una manera de resoldre el conflicte sense recórrer a l’acció judicial. La mediació, en particular, pot ajudar a trobar una solució consensuada que respecti els desitjos de tots els implicats.
  2. Acció Judicial – Divisió de la Cosa Comuna: Si la negociació fracassa, el pas següent pot ser la via judicial. Aquest procediment comença amb la cerca d’un advocat qualificat en dret de successions, que és obligatori. El procés pot incloure l’enviament d’un burofax a la part contrària per instar a un acord. Si no es rep resposta, es pot interposar una demanda judicial coneguda com a “demanda de divisió de la cosa comuna”.

    El procediment judicial pot culminar amb la subhasta de la propietat si no s’arriba a un acord, un resultat poc favorable que pot afectar negativament tant els actius com les relacions familiars.

La Importància de l’Assessorament Legal Adequat

Davant d’una disputa d’herència, és crític consultar amb un advocat especialitzat que pugui oferir una orientació detallada i defensar els teus drets durant tot el procés. Un bon assessorament legal pot prevenir resultats negatius i guiar els hereus cap a una resolució més amistosa i beneficiosa per totes les parts.

Contacte amb Bufet d’Advocats Castells

En el Bufet d’Advocats Castells, especialistes en Dret de Successions a Catalunya amb més de 20 anys d’experiència, estem preparats per ajudar-te a navegar per les complexitats de les herències i disputes entre germans. Contacta amb nosaltres per rebre assessorament personalitzat i protegir els teus interessos durant aquest moment difícil.

 

 

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES