Herència a CatalunyaHerències i successionsImpost de SuccessionsLlegitimaCom es pot pagar la llegítima i com tributa a Catalunya?

14 de juny de 2024

A Catalunya, la llegítima suposa una quarta part del total del cabdal hereditari, a dividir entre tots els legitimaris.

Per exemple, si el causant tenia tres fills, tots tres tenen dret a la llegítima (a excepció de desheretaments, que avui no tractarem). Per tant, entre els tres, hauran de cobrar ¼ part de l’herència.

Però… una vegada tenim clar qui son els legitimaris, qui i com ha d’abonar la llegítima?

L’obligat al pagament de la llegítima és l’hereu, i serà aquest qui decidirà com vol abonar-la, si amb béns o diners. Així mateix, podrà fer-ho amb béns o diners de la pròpia herència, o propis.

Lo habitual és que s’aboni de la pròpia herència si hi ha prou béns o diners per fer-ho, però hi ha casos en que no n’hi ha suficient, per tant, no quedarà altre remei a l’hereu de pagar-ho a través dels seus propis béns o diners.

i… com tributa la llegítima?

En tots els casos, es tributarà per Impost de Successions.

No obstant l’exposat, en el cas que l’hereu decideixi pagar la llegítima amb béns propis, és a dir, que no formen part del cabdal hereditari, els legitimaris hauran de tributar, a part de per l’Impost de Successions, per l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Tot això que pot semblar molt senzill, la realitat és que una mala decisió ens pot fer pagar molt, i una bona decisió molt poc. Aquesta decisió depèn de la tramitació d’una bona planificació fiscal.

És per aquest motiu que resulta necessari assessorar-se a través d’advocats especialitzats en la matèria per intentar, dins de la legalitat, abonar els mínims impostos possibles.

El Bufet d’Advocats Castells, som especialistes en Successions i en la planificació fiscal que en moltes ocasions es requereix dur a terme per a una correcta conclusió de la tramitació d’una herència.

 

 

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES