Tienes problemas conuna herencia

Tens problemes amb una herència?

icon5

Fes el teu testament amb nosaltres

Advocats experts en herències, Successions, Divorcis i altres àmbits del dret

En l’àmbit de les herències i les successions, a Bufet d’Advocats Castells som especialistes en assessorament i planificació en matèria successòria (planificació tant des del punt de vista fiscal com de les necessitats familiars pròpies) així com la tramitació global de l’herència.

 

En l’àmbit dels divorcis, som experts en la tramitació legal, així com l’acompanyament dels nostres clients durant aquest procés.

Herències i successions

· Assessorament i planificació d´una herència.
· Declaracions d’hereus.
· Acceptació d’herències.
· Càlcul i liquidació d´una herència.
· Conflictes entre hereus.

Divorcis

· Divorcis mutu acord via extrajudicial.
· Divorcis mutu acord via judicial.
· Divorcis contenciosos.
· Modificació de mesures
· Exequàtur

Dret Civil

• Patrimonial i immobiliari.
• Drets reals d’usdefruit.
• Arrendaments i demandes de desnonament.
• Gestions i rectificacions cadastrals.

Els nostres valors

Honradesa, discreció i rigor professional

Malgrat l’enorme competència entre els professionals del dret, a Bufet d’Advocats Castells continuem defensant uns valors que defineixen la nostra manera de ser i la nostra relació amb el client. Pensem que valors com l’honradesa, la discreció i el rigor professional no poden deixar de presidir l’exercici de la nostra professió.

Mercè Castells, CEO

Prioritzem el tracte directe amb el client, l’accessibilitat i la informació clara. En l’àmbit successori intentem que la via judicial sigui l’últim recurs, afavorint i procurant els acords entre les parts implicades, ja que un procediment judicial entre familiars representa en moltes ocasions un trencament de les relacions.

IMG_4962

En l’àmbit matrimonial és imprescindible anar més enllà dels tràmits legals, és posar-se al lloc del client i acompanyar-lo en aquest procés tant complicat i emocional. Per aquest motiu, sempre intentem que la via contenciosa sigui la última ratio, negociant amb l’altre part a fi i efecte que els cònjuges, i principalment els fills en comú, pateixin el mínim possible.

Ariadna Boada

IMG_4999

L’objectiu del Bufet d’Advocats Castells és oferir als clients els nostres serveis professionals de manera que els permetin afrontar amb garantia les diferents problemàtiques que se’ls hi presentin, ajudant-los i assessorant-los a l’hora d’adoptar les opcions més adients als seus interessos i de manera personalitzada.

Lourdes Aparicio