Advocats especialistes en Divorci Contenciós Vic

Advocats per a Divorcis

Un divorci pot esdevenir per a molts en alguna cosa traumàtica. No obstant això, no sempre ha de ser així. Dependrà també de si es tracta d’un divorci de comú acord o contenciós. Així mateix, té molt a veure si la parella té fills menors d’edat en comú o no.

Però, com sol·licito el divorci?, quins drets tinc si em divorcio?

Separació i Divorci

A Bufet Castells som un equip d’advocats dedicat al dret de família.

Centrant-nos en el divorci i la separació, existeixen diverses diferències: en primer lloc, les parelles que no han contret matrimoni, no es divorciaran, sinó que se separaran. No obstant això, un matrimoni sí que podrà optar pel divorci o la separació. D’una banda, la separació pot revertir-se, ja que si els cònjuges decideixen reprendre la convivència, no necessitaran casar-se de nou, mentre que en cas de divorci sí.

Pel que s’ha exposat, la separació pot ser una opció per a aquelles parelles que requereixen un període de distanciament, sense voler fer un pas definitiu al divorci. En canvi, el divorci és recomanable quan la parella està segura que la seva situació és irrevocable.

Des de Bufet Castells et guiarem i acompanyarem en aquest delicat procés, amb professionalitat i respecte per la vostra situació personal.

COM DIVORCIAR-SE?Passos per a divorciar-se a Espanya

Com a experts, estem familiaritzats amb la diversitat de situacions que envolten aquestes circumstàncies. Identifiquem principalment dos tipus de divorcis: divorci de mutu acord, que pot ser processat per la via notarial (si es compleixen uns requisits) o via judicial, i el divorci contenciós.

Independentment de la situació, Bufet Castells està aquí per ajudar-vos en cada pas del procés.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

El divorci
Contenciós

En els procediments de divorci contenciós, un cònjuge interposa una demanda contra l’altre. Aquesta anirà acompanyada d’una proposta de conveni i els seus arguments, que es decidirà definitivament a través d’una vista judicial.

La proposta de conveni regulador de divorci, ha de plantejar, entre altres, els següents extrems:

 • Pla de parentalitat dels fills menors d’edat en comú, que ha d’incloure, entre altres:
  • Mesures respecte de la potestat parental, així com de la guarda i custòdia dels fills, en el cas que siguin menors d’edat.
  • El règim de visites a favor dels progenitors.
  • Pensió d’aliments i despeses extraordinàries.
  • Ús del domicili.
 • Prestacions compensatòries entre cònjuges.
 • Patrimoni en comú i el seu tractament.

Quan la demanda tingui entrada al jutjat, després del corresponent apoderament al procurador, es donarà trasllat a l’altra part perquè en el termini corresponent contesti a la demanda i, posteriorment, s’assenyalarà la data del judici.

Una vegada celebrada la vista, el Jutge dictarà Sentència, resolent el divorci i establint les mesures que regiran el mateix per ambdós cònjuges. Farà especial èmfasi en les relacionades amb els fills menors de la parella.

Una vegada finalitzat aquest procés, el divorci s’inscriurà al Registre Civil.

ADVOCATS DIVORCIS CONTENCIOSOS VICSol·licita el Divorci de mans de Professionals

Des de Bufet Castells la recomanació és que, si tens clar que desitges sol·licitar el teu divorci o separació, ho facis sempre de la mà dels millors professionals. D’aquesta forma guanyaràs en tranquil·litat i temps.

Els advocats especialistes en divorcis t’acompanyaran durant tot el procés, fent-ho molt més senzill.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES