Advocats Especialitzats
en Dret de Família a Vic

Divorcis de Mutu Acord

A Bufet Castells, som advocats experts en l'àmbit dels divorcis, amb una sòlida experiència acumulada en més de 25 anys d'activitat professional.

Divorcis Contenciosos

En el contenciós, un cònjuge interposa una demanda contra l'altre. Aquesta, anirà acompanyada d'una proposta de conveni, que es decidirà definitivament a través de vista judicial.

Advocats a Vic:
Advocats dedicats al Dret de Família a Vic

Bufet Castells, amb seu a Vic, som un bufet especialitzat en Dret de Família i Successions. Aquest equip de professionals, reconegut per la seva dedicació i competència, oferim serveis jurídics enfocats exclusivament en el dret familiar, abordant tant aspectes civils com penals derivats d’aquest.

Estem especialitzats en la gestió de divorcis i separacions. En aquest sentit, mostrem una gran habilitat en l’elaboració i gestió de convenis reguladors, analitzant i estudiant el cas concret per confeccionar el conveni ideal per a tu.

Elaborem convenis reguladors atenent el pla de parentalitat totalment, així com dissolució del patrimoni comú, valoració i quantificació de pensions, etc.

Des del Bufet també ens ocupem de tots els procediments legals que puguin afectar els menors, com els processos de filiació i impugnació d’aquesta. També ens dediquem als processos de capacitat, implementant mesures de suport.

A Bufet Castells ens distingim pel nostre enfocament humà i compromís amb la cura i la protecció dels interessos familiars, assegurant un maneig sensible i eficaç dels assumptes legals en l’àmbit del dret matrimonial i de família.

ELS NOSTRES VALORS COM A ADVOCATS EN DRET DE FAMÍLIADret Familiar i Matrimonial a Vic: Per què triar el nostre despatx?

Bufet Castells, a Vic, s’ha establert com un bufet destacat en dret de família i successions, per la seva professionalitat i dedicació. Ens comprometem a oferir un servei personalitzat i proper als nostres clients, enfocant-nos en casos d’alt grau de conflictivitat i proporcionant solucions legals adequades a cada situació.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

ADVOCATS EXPERTS EN DRET MATRIMONIAL I FAMILIARQuè és el dret de Família?

El Dret de Família, una branca vital i complexa del Dret, es dedica a l’estudi i regulació dels drets i obligacions dels membres de la família, considerada com una entitat que transcendeix a l’individu. Aquest camp del Dret estableix les normes que regeixen les interaccions i relacions entre els membres d’una família, així com les seves relacions amb tercers. Va més enllà de la mera regulació de vincles jurídics, abastant tant els aspectes personals com patrimonials d’aquestes relacions.

Dins del seu abast, el Dret de Família aborda qüestions fonamentals com el matrimoni, les parelles de fet, paternitat, filiació, adopció, tutela, etc. També s’ocupa de temes delicats com és la potestat parental dels fills, la guarda i custòdia, el règim de visites, la pensió d’aliments, la gestió de béns familiars, etc.

ADVOCATS EXPERTS EN DRET MATRIMONIAL I FAMILIARResolució de Conflictes Familiars

A més, aquest camp del Dret juga un paper crucial en la resolució de conflictes familiars, buscant sempre preservar els interessos i el benestar de tots els membres, especialment dels menors i persones vulnerables.

El Dret de Família es caracteritza pel seu dinamisme i adaptabilitat, evolucionant constantment per respondre als canvis socials i culturals. El seu enfocament multidisciplinari involucra la intersecció amb altres branques del Dret, com el civil, el penal, i de vegades l’internacional, reflectint la complexitat de les relacions familiars en el món contemporani. La seva pràctica requereix no només un coneixement profund de les lleis, sinó també una sensibilitat especial per manejar situacions que sovint són emocionalment carregades i tenen un impacte significatiu en la vida de les persones.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET FAMILIARQuè regula el Dret de Família?

Dins del Dret de Família, podem identificar diferents blocs temàtics essencials, cadascun abordant aspectes únics de les relacions familiars:

 1. Matrimoni: abasta les diverses formes en què es pot celebrar el matrimoni, els seus efectes tant personals (deures matrimonials) com patrimonials (règim econòmic matrimonial), i situacions comparables com les parelles de fet. S’examina com aquestes unions afecten legalment els individus involucrats en termes de drets i responsabilitats.
 2. Crisis Matrimonials: Inclou la nul·litat, separació i divorci. Aquest tema se centra en els efectes personals i patrimonials d’aquestes crisis en els cònjuges i, si escau, en els fills comuns. També contempla la modificació de mesures prèviament acordades a la llum de nous contextos i situacions.
 3. Filiació: Aquest aspecte tracta el vincle jurídic entre pares i fills, del qual deriven drets i obligacions. La filiació pot ser per naturalesa o per adopció, i s’estén a altres figures de protecció de menors com l’acolliment, la tutela i l’emancipació.
 4. Mesures de Suport a Persones amb Discapacitat: Es refereix a les diferents mesures adaptades a la capacitat d’autonomia de la persona amb discapacitat. Inclou mesures voluntàries, la figura de la guarda de fet (persona que proporciona suport de facto), la curatela (assistència en actes que ho requereixin) i la designació d’un defensor judicial.
 5. Patrimoni Familiar i Règim Econòmic Matrimonial: aborda des dels pactes prematrimonials fins a la constitució, liquidació i dissolució del règim econòmic matrimonial. Es considera com els acords i les transaccions afecten l’estructura financera de la família, tant en situacions normals com en casos de dissolució matrimonial.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET MATRIMONIALQuines són les competències del Dret de Família?

En l’àmbit del Dret de Família, s’aborden diversos assumptes crítics que afecten l’estructura i el benestar de la família, incloent-hi:

 1. Crisis Matrimonials: Es tracta de procediments de separació i divorci, en els quals s’estableixen mesures per a la nova situació familiar. Aquestes mesures inclouen la pàtria potestat, la guarda i custòdia dels fills, la pensió alimentària, el règim de visites, la cura d’animals de companyia, l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, la contribució a les càrregues del matrimoni, la liquidació del règim econòmic matrimonial, si escau, la pensió compensatòria, etc.
 2. Ruptura de Parelles No Casades amb Fills en Comú: En aquests casos, es procedeix a regular mitjançant procediments de mesures paternofilials els diferents aspectes del pla de parentalitat, com la pàtria potestat, la guarda i custòdia dels fills, el suport econòmic i l’ús de l’habitatge familiar.
 3. Adopció de Mesures Provisionals Urgents o Coetànies i Modificació de Mesures: Aquest procés pretén l’adopció de mesures provisionals en situacions urgents, a fi d’obtenir una regulació mínima mentre dura el procediment principal.
 4. Filiació i Altres Procediments de Protecció del Menor: Inclou procediments com l’adopció, l’acolliment, la tutela i la designació d’un defensor judicial, tots enfocats en la protecció i el benestar del menor.
 5. Mesures de Suport a Persones amb Discapacitat: Es contempla la implementació de mesures específiques dissenyades per donar suport a les persones amb discapacitat, garantint el seu benestar i protecció en el marc legal familiar.

ADVOCATS EXPERTS EN DIVORCIS I SEPARACIONSObjectiu d'un procés de divorci

El divorci té com a objectiu principal la dissolució definitiva del vincle matrimonial. Després del divorci, els cònjuges poden contraure matrimoni entre si de nou, o amb altres persones.

COM PODEM AJUDAR-TE EN EL PROCÉS DE DIVORCI?

Com a advocats especialistes en divorcis, avaluem la situació i t’ajudem a prendre la millor decisió. Sabem que són moments complicats. Per això, t’oferim una atenció personalitzada, vetllant pel teu cuidat i dels teus interessos.

El nostre equip et brindarà suport en:

 1. Divorci de mutu acord (per via judicial)
 2. Divorci exprés (per via extrajudicial)
 3. Divorci contenciós

Sol·licita una assessoria amb el nostre equip i respondrem a totes les teves preguntes sobre el procés de divorci.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET DE FAMÍLIAPer què contractar un advocat especialista en Dret de Família?

A causa de la complexitat dels assumptes familiars, especialment en casos de divorci, és essencial comptar amb advocats especialitzats en dret de família, no generalistes. Això és crucial a causa dels passos específics involucrats, com la custòdia dels fills, la divisió de béns, les pensions alimentàries i compensatòries, etc., han de ser manejats de manera eficient i sempre en conformitat amb l’ordenament jurídic.

L’advocat especialista en divorcis juga un paper fonamental per simplificar el procés. La contractació d’un professional amb experiència en divorcis no només facilita assolir una resolució favorable, sinó que també assegura que el procés sigui el més ràpid i beneficiós possible per a totes les parts involucrades.

A Bufet Castells, oferim solucions legals adequades i una atenció personalitzada en casos de divorci i altres assumptes relacionats amb el dret de família.

A més, a Bufet Castells, mantenim els nostres clients informats sobre els avenços i l’estat dels seus casos. Com a advocats especialistes en dret de família i divorcis, garantim el millor servei legal a Vic. Si necessites assistència en aquestes matèries, t’animem a contactar amb nosaltres.

Parlem?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  ¿Hablamos?

   Bufet Castells: El teu Despatx d’Advocats de Dret de Família a Vic

   Especialització en Dret de Família

   A Vic, Bufet Castells es distingeix per tenir un equip d’advocats especialitzats en Dret de Família. Aquests professionals estan altament qualificats i compromesos a proporcionar solucions legals efectives i adaptades a cada client. Oferim assessorament jurídic integral i representació legal en diverses àrees importants.

   Serveis en Divorcis i Separacions

   Ens ocupem de gestionar procediments de nul·litat, separació i divorci. Ens centrem en acords importants relacionats amb la pàtria potestat, guarda i custòdia dels fills, i altres aspectes vitals.

   Assessorament en Ruptura de Parelles de Fet

   Oferim assessorament especialitzat en procediments per a parelles no casades amb fills, cobrint aspectes crítics com la pàtria potestat i la custòdia.

   Filiació i Protecció de Menors

   Incloem processos d’adopció, acolliment, tutela i defensor judicial, abastant la protecció integral del menor.

   Mesures de Suport a Persones amb Discapacitat

   Oferim assessoria especialitzada en mesures de suport i protecció legal per a persones amb discapacitat, una àrea de gran importància i sensibilitat.

   Compromís amb els Clients

   A Bufet Castells, el nostre objectiu principal és la protecció dels drets i interessos dels nostres clients, oferint un servei personalitzat i adaptat a les seves necessitats específiques.

   Experiència i Especialització Ampla

   Ens especialitzem en una varietat d’àrees legals, incloent-hi dret civil, dret laboral i dret penal, cosa que ens permet oferir un enfocament comprensiu de les situacions legals que afecten la família.

   Confiança i Professionalisme

   Ens distingim per la nostra honestedat, ètica professional i dedicació a l’excel·lència en cada cas que atenem. Amb més de 25 anys d’experiència, ens hem guanyat la confiança i el respecte en l’àmbit matrimonial i familiar.

   Advocat per a Divorcis i separacions a Vic

   Entenem que el divorci és un moment difícil i ple de desafiaments emocionals, per això estem aquí per ajudar-te a navegar per cada pas de manera eficient i professional. El nostre objectiu és protegir els teus drets i oferir-te el suport legal necessari per aconseguir una resolució justa i equitativa en el teu cas de divorci.

   Funcions d’un advocat per a divorcis i separacions a Vic

   Les funcions d’un advocat especialitzat en divorcis i separacions a Vic poden abastar una àmplia gamma de tasques i responsabilitats, des d’oferir assessorament legal, representació legal, negociació i mediació, gestió d’assumptes financers, custòdia i cura dels fills, fins a la resolució de conflictes legals.

   Advocats Especialistes en Divorcis i Separacions

   Els advocats especialistes en divorcis i separacions juguen un paper clau en el maneig d’aquestes situacions legals delicades i emocionalment carregades, oferint assessorament i representació legal en tots els aspectes d’un divorci o separació.

   Advocats per a Demandes de Modificació de Mesures

   Els advocats per a demandes de modificació de mesures s’especialitzen en el procés de revisió i ajust de les decisions judicials relacionades amb el dret de família, com la custòdia dels fills, la pensió alimentària i les visites.

   Advocats Especialitzats en Guarda i Custòdia a Vic

   Els advocats especialitzats en guarda i custòdia a Vic se centren a resoldre els assumptes relacionats amb la custòdia dels fills després d’una separació o divorci, assessorant sobre els diferents tipus de custòdia i ajudant a negociar acords que afavoreixin l’interès superior dels nens.

   Advocats en Mesures Paternofilials i Incapacitacions

   Aquests advocats es dediquen als drets i obligacions que sorgeixen entre pares i fills, així com als casos d’incapacitació, assegurant que es respectin els drets de totes les parts i que es prenguin les decisions en el millor interès de l’incapacitat.

   Mesures Urgents, Cautelars i Provisionals per a Divorcis a Vic

   Els advocats especialitzats en mesures urgents, cautelars i provisionals per a divorcis són experts a actuar ràpidament per protegir els drets i interessos dels seus clients durant les etapes inicials d’un procés de divorci, incloent-hi la protecció del patrimoni matrimonial, la custòdia temporal dels fills, i l’assignació de pensions alimentàries provisionals.

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES