DivorciDret CivilPensió alimentàriaProcediment d'execucióSeparacionsLa importància d’iniciar un procediment de modificació de mesures si no es pot assumir la pensió d’aliments

27 de juliol de 2022

Al despatx ens visiten pares/mares -encara que més habitualment pares-, indicant que els hi ha interposat una demanda d’execució per impagament de la pensió d’aliments a la que estan obligats a abonar per Sentència.

La seva primera reacció sol ser sempre la mateixa: “no ho puc assumir, per tant, no pot passar res”.

Aquesta afirmació és errònia, ja que, si no es pot assumir el pagament de la pensió d’aliments, i no s’ha fet res al respecte, més que deixar de pagar i deixar passar el temps, el Jutge, a través del procediment d’execució, dictarà Sentència obligant-te al pagament de la mateixa i, pel cas que persisteixis en l’impagament, podrà inclús decretar l’embarg.

Per evitar aquesta situació, el primer que aconsellem fer és avisar a l’altra part perquè sigui conscient de la impossibilitat de pagament a causa d’un canvi de circumstàncies econòmiques.

Posteriorment, nosaltres aconsellem sufragar igualment una quantitat en concepte de pensió, encara que sigui inferior a l’obligada, en funció de les possibilitats econòmiques, a fi d’evitar que es pugui interpretar com a deixadesa o falta de voluntat de pagament.

Finalment, proposarem a l’altra part una modificació de mesures de comú acord per assimilar o equivaldre la quantitat de la pensió d’aliments a la situació econòmica real del pare.

I, només en el cas de no arribar a un acord en aquest sentit, aconsellaríem presentar una demanda contenciosa de modificació de mesures a fi d’acreditar el canvi o alteració del nivell econòmic (sempre que es compleixin tots els altres requisits per la Llei) i poder així aconseguir, després dels tràmits legals oportuns, una resolució judicial que obligui al progenitor en qüestió al pagament d’una pensió d’aliments que pugui assumir i s’evitin, així, incompliments.

L’exposat facilitaria molt la situació en cas d’execució de la pensió d’aliments, ja que no seria tan clara una Sentència estimatòria a favor de l’actora degut a que es podria demostrar i acreditar el següent: la impossibilitat de pagament, la voluntat de pagar, la comunicació d’aquesta impossibilitat de pagament a l’altra part, i la interposició d’un procediment judicial, sigui de comú acord o contenciós, de modificació de mesures a fi d’acreditar l’alteració substancial de circumstàncies econòmiques.

Si et trobes en aquesta situació, no dubtis a contactar amb l’equip del Bufet d’Advocats Castells. Som especialistes en procediments de família i t’assessorarem en virtut del teu context concret.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES