Sin categoríaDe la Participació Ecónomica a un Pla de Pensions per un dels conyugues a favor de l’altre

10 d'agost de 2022

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 49/2016, de 27 de juny, va dictaminar la quantitat que havia de cobrar com a compensació una dona que tenia un pla de pensions individual de 35.000 Euros, del qual el seu marit havia contribuït en 30.500 Euros.

La Sala va establir que es computa en l’actiu de la dona el valor de rescat del pla, que són els 35.000 Euros. No obstant això, s’afegeix en l’actiu patrimonial del marit, la quantitat de 30.500 Euros i es computa per a descomptar de l’actiu de la dona la quantitat de (-) 30.500 Euros per ser l’import de la donació realitzada per l’espòs al seu favor.

Per tant, s’acaba dictaminant que, a l’import que resulti com a compensació per treball a favor de l’esposa, haurà de restar-se la quantitat de 30.500 Euros ja que s’entén que els ha rebut del marit com a bestreta de la compensació.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES