Herència a CatalunyaHerències i successionsImpost de SuccessionsSabem que acceptar una herència no és un regal, però… quines despeses cal tenir en compte a Catalunya?

17 de maig de 2024

Quan heretem béns a Catalunya, ja sigui com a hereus universals, legitimaris o legataris, hem d’assumir una sèrie d’impostos i despeses. És crucial conèixer aquests costos per evitar sorpreses desagradables. A continuació, detallem els principals:

1. Impost de successions

Aquest és el primer impost que hem de considerar. L’import a pagar depèn del grau de parentiu amb el causant. Per exemple, un fill pagarà molt menys que un nebot. També hi ha reduccions aplicables si es té un grau de discapacitat, entre altres circumstàncies. Per això, és fonamental comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat que ens ajudi a explorar totes les opcions per pagar el mínim possible, sempre dins de la legalitat.

2. Plusvàlua Municipal

En cas d’heretar finques, s’ha de declarar i liquidar la plusvàlua municipal. Cada municipi té les seves pròpies condicions per aquest impost, així que és important assessorar-se correctament per declarar-lo com cal i aplicar les bonificacions pertinents.

3. Altres Impostos

Depenent dels moviments que es facin durant la tramitació de l’herència, pot ser necessari liquidar algun altre impost extraordinari. No obstant això, en una herència estàndard on simplement s’accepten els béns, només caldrà liquidar l’impost de successions i declarar la plusvàlua municipal si hi ha finques.

Altres Despeses Derivades de l’Acceptació de l’Herència

A més dels impostos, hi ha altres despeses associades a l’acceptació de l’herència:

1. Despeses de Notaria

Són les despeses per l’escriptura d’acceptació d’herència. En alguns casos específics, es pot estalviar aquesta despesa acceptant l’herència de manera privada, motiu pel qual és important assessorar-se.

2. Registre de la Propietat

Si hi ha finques, cal abonar les despeses derivades del canvi de nom del titular al Registre de la Propietat.

3. Despeses d’Advocat

Tot i que no és obligatori, és altament recomanable comptar amb un advocat per garantir que la tramitació de l’herència es realitzi amb totes les garanties i abonant estrictament el necessari. L’advocat també ens ajudarà a valorar totes les opcions en cada cas concret.

Bufet d’Advocats Castells: Especialistes en Dret de Successions

A Bufet d’Advocats Castells som especialistes en Dret de Successions, amb més de 25 anys d’experiència i més de 1.000 herències tramitades. Ens assegurem que cada procés es dugui a terme amb la màxima eficiència i legalitat, oferint un assessorament personalitzat per minimitzar les despeses i impostos a pagar.

Per a més informació o per sol·licitar una consulta, no dubti en contactar amb nosaltres. Som aquí per ajudar-lo a gestionar la seva herència de la manera més avantatjosa possible.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES