Advocats per Custòdia Compartida a Vic

ADVOCATS ESPECIALISTES:Claus per a obtenir la custòdia compartida

La custòdia compartida pot ser la millor opció per als nens en cas de divorci, si els pares volen i posen obstinació en què sigui una mesura positiva. En aquest article donarem les claus sobre la custòdia compartida i ajudar-te al fet que valors si és la millor opció per a vosaltres. Com a expertes en tramitació legal de divorcis, acompanyar als nostres clients durant el procés és part intrínseca del nostre treball. Buscar el major benestar dels menors és sempre la prioritat màxima.

Importància en la diferenciació de pàtria potestat i custòdia

La pàtria potestat és el dret-deure que els progenitors, pel simple fet de ser-ho, ostenten envers els seus fills. Normalment, la tindreu tots dos progenitors. Només excepcionalment es podrà privar a un progenitor de la pàtria potestat.

La custòdia, no obstant això, fa referència a la convivència diària amb els fills menors d’edat. Qui ostenti la custòdia conviurà amb el menor i prendrà les decisions relacionades amb el dia a dia. La custòdia podrà ostentar-la només un progenitor, encara que la pàtria potestat sigui de tots dos o podran ostentar-la tots dos. En el cas de la custòdia monoparental, el progenitor no custodi tindrà, de totes maneres, dret a un règim de visites i l’obligació d’abonar una pensió d’aliments al menor, així com també podrà prendre decisions importants sobre la vida del seu fill.

Què és la custòdia compartida?

La custòdia compartida és una de les formes de custòdia que regula el nostre Codi Civil. En aquest cas, després de la separació o divorci la convivència diària amb el menor i la decisió del dia a dia serà de tots dos progenitors. Si bé és cert que normalment no serà al mateix temps. L’ideal serà no separar a germans i que la custòdia els afecti a tots els fills per igual. Encara que això podrà ser diferent en cada cas.

Existeixen maneres principals de dur a terme la custòdia compartida:

 • Continuar la convivència. Aquesta opció és la menys comuna, però és possible. Hi ha ocasions en la qual els progenitors, malgrat no mantenir ja una relació afectiva, decideixen continuar convivint i exercint conjuntament la custòdia compartida per al correcte desenvolupament del seu petit. En aquest cas serà necessari un gran enteniment per part de tots dos i heu d’estar molt segurs que serà la millor opció.
 • El menor continuarà vivint en l’habitatge familiar. En aquest cas sereu els progenitors els que alternareu la convivència amb el menor, establint uns períodes en els quals cadascun viurà en la que era l’habitatge familiar.
 • El menor serà el que es traslladi a la casa de cada progenitor durant determinat temps. En aquest cas l’ideal és que visqueu a prop perquè el nen no hagi de canviar ni de col·legi ni de grup d’amics cada vegada que estigui amb un progenitor diferent. De quanta més estabilitat pugui gaudir el petit, millor.

Els temps hauran de ser decidits en relació al major interès del menor i a la realitat que els progenitors tingueu en relació a la vostra situació laboral. Podran ser períodes alterns de quinzenes, mesos o fins i tot mig any.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

¿Qué es la
custodia compartida?

Existen maneras principales de llevar a cabo la custodia compartida:

 • Continuar la convivencia. Esta opción es la menos común, pero es posible. Hay ocasiones en la que los progenitores, a pesar de no mantener ya una relación afectiva, deciden seguir conviviendo y ejerciendo conjuntamente la custodia compartida para el correcto desarrollo de su pequeño. En este caso será necesario un gran entendimiento por parte de ambos y tenéis que estar muy seguros de que será la mejor opción.
 • El menor seguirá viviendo en la vivienda familiar. En este caso seréis los progenitores los que alternaréis la convivencia con el menor, estableciendo unos períodos en los que cada uno vivirá en la que era la vivienda familiar.
 • El menor será el que se traslade a la casa de cada progenitor durante determinado tiempo. En este caso lo ideal es que viváis cerca para que el niño no tenga que cambiar ni de colegio ni de grupo de amigos cada vez que esté con un progenitor diferente. De cuanta más estabilidad pueda disfrutar el pequeño, mejor.

Los tiempos deberán ser decididos en relación al mayor interés del menor y a la realidad que los progenitores tengáis en relación a vuestra situación laboral. Podrán ser períodos alternos de quincenas, meses o incluso medio año.

ELS TRIBUNALS SOLEN CONCEDIR LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Sí. La concessió de la custòdia compartida ha estat una tendència en alça des de fa més d’una dècada. Anteriorment, era una figura poc utilitzada. Actualment, és una opció cada vegada més utilitzada, normal i fins i tot desitjable. Aquestes últimes paraules han estat utilitzades literalment pel Tribunal Suprem en la sentència 757/2013, establint així jurisprudència que ara els jutges apliquen per a concedir custòdies compartides amb facilitat.

També s’especifica que les diferències raonables entre els progenitors no seran impediment per a atorgar la custòdia compartida, sempre que existeixi una relació de cordialitat que ho permeti. És a dir, encara que existeixin conflictes entre els pares es podrà permetre la custòdia compartida sempre que aquests conflictes no perjudiquin el menor.

S’EXTINGEIX EL DEURE DE PAGAR UNA PENSIÓ D’ALIMENTS?

Si tots dos progenitors comparteixen la custòdia, en principi, no serà necessari que un aboni a l’altre una pensió d’aliments com a tal. Tanmateix, això està molt lluny de significar una extinció dels deures econòmics envers els fills, ja que les despeses del menor caldrà abonar-los diàriament per a la seva manutenció, estudis o qualsevol altra despesa necessària.

És la custòdia compartida sempre la millor opció?

En general es considera que la custòdia compartida és més beneficiosa per a l’interès i el correcte desenvolupament del menor. Però és molt important que els progenitors us feu sincerament aquesta pregunta abans de prendre una decisió. Viure cada 15 dies en una casa diferent, amb normes diferents pot no ser el millor per al vostre petit. A més, és rellevant valorar la disponibilitat que el treball deixarà per a fer-se realment càrrec del menor, ja que moltes vegades hi ha un progenitor que té disponibilitat tots els dies per a anar a buscar al nen al col·legi mentre que l’altre no. No tindrà sentit buscar una igualtat de temps diari, si no es tradueix en la realitat de la disponibilitat i possibilitats de dedicar aquest temps a l’educació del menor.

Pensar en el menor ha de ser sempre on apunta la brúixola que guia al llarg d’aquest complicat procés. Entendre la realitat i remar pel correcte desenvolupament del menor portarà a trobar la millor manera d’educar al vostre petit, encara que vosaltres ja no sigueu una parella. Necessitareu de molta comunicació i sempre és ideal comptar també amb advocats especialistes en aquesta mena de processos. Contacta amb nosaltres perquè puguem ajudar-te des del primer moment.

OBTIN UNA DEVOLUCIÓ DE TRUCADA GRATUÏTA

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruqui'ns, deixi un missatge
  o vine a l'oficina.

  CONTACTO

  info@bufetcastells.com

  REDES SOCIALES