Sin categoríaEls nens sense col.legi, com a mesura absolutament necessària, però… ¿com ens organitzem?

13 de març de 2020

Tots hem de posar de part nostre per evitar que l’epidèmia del Covid-19 es propagui més encara. Per això, és important no perdre la calma però entendre que és millor evitar llocs públics i quedar-se a casa durant un temps, a no ser que sigui per estricte necessitat.

Tot i així, ja és prou complicat que els progenitors separats o divorciats organitzin un règim de visites còmode en relació als fills en comú quan van a l’escola amb normalitat, intentant que no s’alteri el dia a dia dels menors -o el mínim possible- i tenint en compte els horaris laborals dels pares.

Si a més, hi afegim que els nens no poden -com ha de ser- anar a l’escola per un temps, ¿com podem facilitar que els progenitors divorciats/separats s’organitzin per cumplir amb el règim de visites?

És evident que, en la situació en la que ens trobem a dia d’avui amb l’epidèmia del Covid-19, tots hem de prendre mesures.

Però no podem obviar que resultarà complicat per les famílies poder-se organitzar en el seu dia a dia, i més encara si els progenitors estan separats/divorciats.

El règim de visites que tenen establerts els progenitors amb els fills, s’han de portar a terme si no es posen d’acord les parts, però la situació actual és molt possible que no ho permeti; ja sigui pels horaris laborals dels progenitors -si els hi resulta imprescindible anar a treballar-, trajectes, etc.

Com és sabut per tots, és completament necessari evitar que els nens es quedin al càrrec dels seus avis, ja que presenten més possibilitats de complicacions si fossin contagiats pel Coronavirus degut a la seva avançada edat.

Per això, des del BUFET D’ADVOCATS CASTELLS, aconsellem als progenitors i progenitores divorciats o separats, la redacció d’un acord privat en el que es reguli un règim de visites específic i de caràcter provisional pel temps que duri tota aquesta situació, a fi i efecte de facilitar l’organització domèstica, horaris laborals, i evitar contacte amb persones més vulnerables; permetent, així, que els progenitors no es vegin amb la obligació de cumplir amb un règim de visites establert que provablement no es pugui portar a la pràctica durant un temps.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES