Sin categoríaAdvocats Herències Vic: De la reclamació de la legítima

27 de març de 2024

Què és la legítima?

Per posar-nos en context, la legítima és una porció de l’herència que es reserva pels “hereus forçosos”, és a dir, per unes persones concretes de la família. La llei protegeix a aquests familiars per evitar que puguin quedar sense res un cop repartit tota l’herència.

Com és sabut, a Catalunya la llegítima correspon a ¼ part del total de l’herència, a dividir entre tots els legitimaris.

 

I qui son aquests heures forçosos dels que parla la llei?

Doncs bé, a la nostra comunitat autònoma, son: els fills a parts iguals; si hi hagués fills premorts o desheretats, serien representats pels seus respectius descendents; si no hi hagués fills, serien els pares.

 

Qui ha de pagar i quan la legítima?

L’obligat al pagament de la legítima és l’hereu o hereus de l’herència, que podran triar com volen abonar aquesta quantitat, en diners o en part dels béns.

Cal tenir en compte que el legitimari disposa de deu anys per a reclamar la legítima, la qual generarà interessos que aniran a càrrec de l’hereu, a excepció que el testador hagi previst una altra cosa en el seu testament.

 

Poden sorgir problemàtiques?

Sí. Hi ha vegades que sorgeixen problemes entre hereus i legitimaris quant a si aquell familiar realment compleix els requisits per ser legitimar i/o si la quantitat a percebre és la que sol·licita.

En aquest sentit, a vegades l’hereu pot donar un valor a una finca del cabdal hereditari diferent al que pugui considerar que té el legitimari; per tant, la quantitat que li correspondria percebre al legitimari, pot variar en virtut del valor que es dona als béns que formen l’herència.

En aquest sentit, el legitimari podrà reclamar la legítima a l’hereu en virtut de dues maneres:

  • De comú acord, a través de negociacions amb l’hereu a fi de tancar l’acord amb la quantitat corresponent i justa; o
  • De manera contenciosa i, per tant, en via judicial.

Aquests últims casos es donen quan no hi ha acord quant a si és o no legitimari i/o en la quantitat d’aquesta.

 

Exemple

Una senyora va tenir i viuen 3 fills, això no obstant, deixa com a hereva una neboda.

Els tres fills reclamen la seva part de legítima, és a dir, la quarta part del total dividida entre tres, a la neboda de la difunta.

La neboda ha acceptat l’herència que consisteix en:

  • Saldos, per valor de 10.000 euros.
  • Una finca, per valor de 100.000 euros.

Per tant, el total del cabdal hereditari és de 110.000 euros, dels quals 27.500 euros correspondrien als tres fills de la difunta.

No obstant, els tres fills tenen clar que la finca val més de 100.000 euros i van venir al despatx per trobar una solució.

Des del Bufet, vam aconsellar taxar la finca per assegurar el valor real de mercat per saber la quantitat exacta, la qual va resultar que ascendia a 200.000 euros. Per tant, el cabdal hereditari, ja no era de 110.000 euros, sinó que era de 210.000 euros.

Després de diverses negociacions amb la neboda de la causant, i després de la repetida negativa d’ella, no ens va quedar altra opció que sol·licitar auxili judicial i vam presentar una demanda de reclamació de legítima.

La resolució va ser favorable i, per tant, els tres fills van cobrar la quantitat de 52.500 euros entre els tres, és a dir, una quarta part de 210.000 euros, en comptes de la quantitat que oferia l’hereva d’entrada. Així mateix, l’hereva va haver d’abonar els interessos per tot el temps que van estar els legitimaris sense poder cobrar la legítima que els hi corresponia.

Cal tenir en compte que s’ha explicat de manera planera per tal que es pugui entendre amb facilitat, no obstant, cada cas és un món i hi ha molts més conceptes i variables a tenir en compte; com per exemple, les donacions col·lacionables, pactes i altres qüestions que poden afectar a la resolució del cas. Per això, és molt important que ho revisi un equip d’advocats i us assessori en virtut del cas concret.

Si et trobes en aquesta situació, pots contactar amb nosaltres. El Bufet d’Advocats Castells, comptem amb més de 20 anys d’experiència en aquest sector, i amb més de 2.000 casos duts a terme.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES