Custòdia CompartidaDret de FamiliaCom avaluar la custòdia d’un fill menor

29 de setembre de 2023

La custòdia dels fills és un tema profundament important i delicat que sorgeix en el context de divorcis o de separacions de parelles que comparteixen la responsabilitat parental. Es refereix al procés mitjançant el qual es determina qui tindrà la responsabilitat de cuidar i criar els fills menors després d’una separació. Aquesta decisió cerca protegir i promoure el benestar i els interessos del nen, considerant factors com la seguretat, el desenvolupament emocional, l’educació i la salut.

L’avaluació de la custòdia dels fills implica una revisió minuciosa de diversos aspectes, com ara la capacitat de cada progenitor per satisfer les necessitats del nen, la qualitat de la relació amb el menor, l’estabilitat emocional i psicològica dels pares, entre altres factors crucials. A més, es busca fomentar la col·laboració i la comunicació entre els pares sempre que sigui possible, amb l’objectiu de proporcionar un entorn estable i amorós per al creixement i el desenvolupament saludable del nen.

La custòdia, en el context legal, fa referència al dret i la responsabilitat de cuidar i criar un nen menor d’edat. Quan els pares estan divorciats, separats o no poden viure junts per alguna raó, cal determinar qui tindrà la custòdia del nen o com es compartirà aquesta responsabilitat.

En aquest context, és essencial tenir en compte que la custòdia dels fills varia segons les lleis i les regulacions de cada jurisdicció, així com les circumstàncies úniques de cada cas. El procés pot ser emocionalment desafiant per a tots els involucrats, però es fa amb la intenció de prendre decisions que siguin en el millor interès dels fills. Al llarg d’aquesta guia explorarem més a fons els aspectes clau de la custòdia dels fills, els diferents tipus de custòdia, les consideracions legals i les millors pràctiques per abordar aquest important assumpte de manera responsable i equitativa.

 

Com s’avalua la custòdia de fills menors?

 

L’avaluació de la custòdia d’un fill menor en un procés de divorci o de separació implica una revisió acurada de diversos aspectes per determinar quin dels pares o quin acord serà més beneficiós per al benestar del nen. L’objectiu és prendre una decisió que sigui en el millor interès del nen i els tribunals consideraran tots els factors rellevants per arribar a aquesta determinació. A més, el procés pot implicar la mediació o la intervenció d’un pèrit si hi ha un desacord significatiu entre els pares.

A continuació, mostrem alguns dels factors comuns que es consideren en aquesta avaluació de custòdia:

 • Interès superior del nen: Aquest és el principi rector en la majoria dels sistemes legals. La decisió es basa en allò que es considera millor per al nen en termes del seu benestar emocional, físic i educatiu.
 • Capacitat de cura: Els tribunals avaluaran la capacitat de cada pare per satisfer les necessitats bàsiques del nen, com l’alimentació, l’allotjament, l’atenció mèdica i la seguretat.
 • Relació amb el nen: S’analitza la relació que cada pare té amb el nen, incloent-hi la qualitat de la comunicació, el suport emocional i la proximitat emocional entre el nen i cada pare.
 • Estabilitat emocional i psicològica: Es considera l’estabilitat emocional i psicològica de cada pare, ja que això pot tenir un impacte significatiu en el benestar del nen.
 • Historial de cura: Els tribunals poden revisar l’historial de cura de cada pare, incloent qui ha estat més involucrat en la cura diària del nen fins aquell moment.
 • Disponibilitat de temps: S’avalua la capacitat de cada pare per dedicar temps a la cura del nen, incloent-hi el seu horari laboral i altres responsabilitats.
 • Capacitat per promoure una relació amb l’altre pare: Els tribunals solen afavorir els pares que mostren la disposició i la capacitat de fomentar una relació positiva entre el nen i l’altre pare.
 • Ubicació geogràfica: La ubicació de les residències dels pares i la seva proximitat a l’escola i altres factors importants per al nen també es poden tenir en compte.
 • L’opinió del nen: En alguns casos, especialment si el nen és prou gran i madur, es pot tenir en compte la seva opinió sobre la custòdia, encara que això varia segons la jurisdicció i l’edat del nen.
 • Evidència i testimonis: Es poden presentar evidències i testimonis de testimonis, terapeutes, mestres o altres professionals que puguin proporcionar informació rellevant sobre la relació dels pares amb el nen i la seva capacitat per cuidar-lo.

Tipus de custòdia que hi ha quan es tracta de fills menors

 

Hi ha diversos tipus de custòdia de fills que poden ser atorgats per un tribunal o acordats pels pares en el context de divorci, separació o custòdia compartida. En alguns casos, els pares poden ser flexibles quant a la custòdia i arribar a acords que s’adaptin a les necessitats canviants del nen al llarg del temps. A més, la custòdia pot ser modificada per un tribunal si es demostra un canvi substancial en les circumstàncies que en justifiqui una revisió.

Els tipus de custòdia més comuns inclouen el següent:

Custòdia exclusiva

En aquest cas, un dels pares (el custodi) té la responsabilitat principal de cuidar i criar el fill. El custodi pren decisions importants sobre l’educació, la salut i altres aspectes de la vida del nen sense necessitat de consultar l’altre progenitor. El pare no custodi (no custodi) sol tenir drets de visita o accés al nen segons el qual estableix el tribunal.

Custòdia conjunta o compartida

En la custòdia compartida, tots dos pares comparteixen la responsabilitat de cuidar i criar el nen, i prenen decisions importants de manera conjunta. Això pot significar que el nen passa temps igual o substancialment igual amb tots dos pares, i tots dos pares tenen veu en assumptes crucials per al nen. La custòdia compartida pot ser compartida en termes de temps (custòdia física compartida) i decisions (custòdia legal compartida).

Custòdia física compartida

En aquest tipus de custòdia, el nen passa un temps significatiu amb tots dos pares, sovint en un horari específic, que pot ser setmanal o mensual. Per exemple, el nen pot viure amb un pare durant la setmana i amb l’altre els caps de setmana o bé alternar setmanes.

Custòdia legal compartida

A la custòdia legal compartida, tots dos pares tenen igualtat de drets en la presa de decisions importants sobre la vida del nen, com la seva educació, atenció mèdica i religió. Tot i que el nen pot viure principalment amb un dels pares, tots dos tenen veu en qüestions fonamentals.

Custòdia de facto

De vegades, els pares poden acordar informalment la custòdia sense la intervenció d’un tribunal ni un acord legal formal. Això es coneix com a custòdia de facto. Tot i això, és important tenir en compte que, en moltes jurisdiccions, la custòdia de facto pot no ser legalment vàlida ni protegir els drets dels pares de la mateixa manera que un acord formal.

 

La importància dels advocats de família sobre assumptes relacionats amb la custòdia de fills menors

 

Com a advocats de família, a Bufet Castells tenim un paper crucial en els casos de custòdia de fills, ja que estem especialitzats en qüestions legals relacionades amb el matrimoni, el divorci, la separació i la custòdia dels menors. En concret, el paper que juguem els advocats és essencial per guiar els nostres clients a través dels complexos aspectes legals de la custòdia de fills i assegurar que es prenen decisions que estan en el millor interès dels menors involucrats. El nostre paper inclou proporcionar assessorament legal, representació al tribunal i treballar per assolir acords que promoguin el benestar dels nens.

A continuació mostrem algunes de les funcions i responsabilitats que a Bufet Castells oferim en relació amb la custòdia de fills:

 • Assessorament legal: Proporcionem assessorament legal als seus clients sobre les lleis de custòdia de fills a la jurisdicció en què es troba el cas. Expliquen els drets i les responsabilitats dels pares, així com les opcions disponibles per a la resolució de disputes de custòdia.
 • Representació legal: Representem els seus clients en procediments legals relacionats amb la custòdia, ja sigui en el procés de divorci, separació o en casos de modificació de la custòdia existent. Actuen en nom dels seus clients als tribunals i presenten arguments i proves per donar suport a la posició dels seus clients pel que fa a la custòdia dels fills.
 • Negociació d’acords: Abans d’arribar a un judici, intentem negociar acords de custòdia amb l’altra part. Això pot incloure acords sobre la custòdia física i legal, així com els drets de visita, amb l’objectiu d’arribar a un acord que sigui en el millor interès del nen i acceptable per a les dues parts.
 • Preparació de documents legals: Redactem documents legals necessaris per presentar davant del tribunal, com ara peticions de custòdia, acords de custòdia, modificacions de custòdia i altres documents relacionats. Asseguren que tots els documents compleixin els requisits legals i es presentin de manera oportuna.
 • Presentació d’evidència: Durant el procés de custòdia, reunim i presentem evidències rellevants per donar suport al cas dels clients. Això pot incloure testimonis de testimonis, registres escolars, registres mèdics i altres documents que ajudin a demostrar la idoneïtat del client com a pare o mare.
 • Defensa dels drets dels pares: Defensem els drets legals dels nostres clients en totes les etapes del procés de custòdia. Això pot incloure la protecció dels drets de visita, la cerca de modificacions de la custòdia existent o la defensa contra acusacions falses que puguin afectar la custòdia dels fills.
 • Mediació i resolució alternativa de disputes: Ajudem a participar en processos de mediació o altres formes de resolució alternativa de disputes per arribar a un acord de custòdia sense recórrer a un litigi prolongat.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES