Sin categoríaCom funcionen les mesures cautelars en un divorci o ruptura de parella de fet?

31 d'agost de 2020

Quan el matrimoni arriba al final i us plantegeu el divorci, cal tenir en compte que es preveuen unes mesures prèvies per dur a terme durant el procés.

Aquestes mesures són aquelles que es sol·liciten al Jutjat amb anterioritat a la interposició de la demanda de separació o divorci perquè regeixin mentre es tramita el procediment principal.

Es poden sol·licitar a la mateixa demanda, tot i que no és obligatori.

Aquestes mesures que s’adoptin, seran de caràcter provisional, quedant sense efecte quan es resolgui el procediment principal de divorci. 

Algunes de les mesures que s’apliquen per aquesta demanda són, com l’article 102 i 103 indiquen (entre d’altres):

Art.102
1. Els cònjuges podran viure separats i cessa la presumpció de convivència conjugal.
2. Queden revocats els consentiments i poders que qualsevol dels cònjuges hagi atorgat a l’altre.

Art.103
1. Determinar, en interès dels fills, amb quin dels cònjuges han de quedar els subjectes a la Pàtria Potestat d’ambdós i prendre les disposicions apropiades d’acord amb el que estableix aquest Codi.
2. Determinar, tenint en compte l’interès familiar més necessitat de protecció, quin dels cònjuges ha de continuar en l’ús de l’habitatge familiar i així mateix, previ inventari, els béns i objectes que continuen en aquesta i els que s’ha d’emportar l’altre cònjuge, així com les mesures cautelars convenients per conservar el dret de cadascú.
3. Fixar la contribució de cada cònjuge a les càrregues del matrimoni.
4. Assenyalar, ateses les circumstàncies, els guanys o comuns que, previ inventari, s’hagin de lliurar a un cònjuge o un altre i les regles que s’han d’observar en l’administració i disposició, així com en l’obligatòria rendició de comptes sobre els béns comuns o part d’ells que rebin i els que adquireixin en endavant.
5. Determinar, si escau, el règim d’administració i disposició dels béns privatius que per capitulacions o escriptura pública estan especialment afectats a les càrregues del matrimoni.

Aquestes són algunes de les mesures que es poden sol·licitar, sempre que encaixin amb el vostre cas i que el Jutge les acordi. Per a més informació contacti amb nosaltres i li solucionarem tots els dubtes.

Aquestes són algunes de les mesures que es poden sol·licitar, sempre que encaixin amb el vostre cas i que el Jutge les acordi. Per a més informació contacti amb nosaltres i li solucionarem tots els dubtes.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES