Sin categoríaDisputa dels fills en els períodes vacacionals

17 d'agost de 2020

Arriba l’estiu i amb ell les vacances escolars, i en el cas de les famílies separades, els pares comencen a organitzar els plans que portaran a terme amb els seus fills, en l’època més esperada pels nens.

I com s’ho fan els pares per saber quina època té els nens cadascú?

Sigui de mutu acord o no, normalment s’estima el repartiment de la manera més equitativa entre els progenitors si és possible, prioritzant sempre, per tant, l’interès superior dels menors.

Per determinar el repartiment, s’haurà de contemplar i tenir en compte l’edat i maduresa dels fills en comú, el règim de guarda i custòdia establert, així com de la disponibilitat horària dels progenitors en virtut de les seves vacances laborals.

Normalment, si els progenitors no arriben a un acord, es proposa fixar una sèrie de períodes alterns, de més o menys duració en virtut dels criteris explicats anteriorment, en els que s’estima que els anys parells, un dels progenitors gaudirà dels fills en comú durant un període i en els anys imparells durant l’altre període.

No sempre s’entén com a vacances d’estiu des que els fills acaben el curs i fins que inicien el curs següent. A vegades, els progenitors, en virtut de les seves vacances, estableixen que l’estiu comprendrà només el mes de juliol i agost, o només un dels dos mesos, facilitant així el règim de visites i podent establir períodes alterns més equitatius entre els progenitors per poder gaudir de les vacances amb els menors.

Per tot el que s’ha exposat, resulta imprescindible signar un Conveni Regulador, en el que consti de forma detallada tota aquesta informació, a fi de facilitar als progenitors, la logística de les vacances amb els fills en comú.

Quan no existeixi acord entre els progenitors, aconsellem acudir a un advocat especialitzat per poder establir una decisió i negociar, evitant així, acudir a la via contenciosa.

Si segueixes amb dubtes o no arribes a cap acord amb la teva parella, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem encantats.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES