Sin categoríaQui exerceix la custòdia dels fills si un progenitor mor?

27 de juliol de 2020

Quan un progenitor mor, el primer que pensem és que la custòdia dels nens passa directament al progenitor per ser l’únic titular de la pàtria protestat i representant legal dels fills menors.

Però que és la pàtria protestat? Doncs és definida com: “els deures i drets dels pares en relació als seus fills que no hagin arribat a la majoria d’edat i que té com a finalitat la cura, desenvolupament i educació integral dels fills.”

El Codi Civil català, juntament amb el Codi Civil espanyol, estableix que en cas de mort d’un dels progenitors que té atribuida la Pàtria Potestat, l’altre progenitor, assumirà o continuarà exercint de manera exclusiva la Pàtria Potestat del fill en comú.
Hi ha una excepció a la regla general, i és que, pel cas que el progenitor sobrevivent hagi estat privat de l’exercici de la Pàtria Potestat per Sentència o decisió judicial, no podrà exercir-la fins després que hagi estat autoritzat o rehabilitat pel mateix Tribunal.

Així mateix, i a banda de l’exercici de la Pàtria Potestat, hi ha la possibilitat de sol.licitar que el règim de guarda i custòdia del menor sigui adjudicat a un altre familiar, sempre que es pugui acreditar que l’interés superior del menor estarà més ben protegit atorgant la custòdia a aquest altre familiar en comptes de concedir-la al progenitor que sobreviu.

Tot i el que s’ha exposat anteriorment, la decisió final sempre la prendrà el Jutge, qui després d’analitzar el concret context familiar, decidirà sobre qui serà la persona més idònia i capaç per exercir la custòdia dels menors, a fi de garantitzar el major benestar i correcta desenvolupament d’aquests.

Segueixes amb dubtes? Visita’ns o truca’ns, som experts en la unitat familiar.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES