Sin categoríaDiferències entre els divorcis de mutu acord: divorci judicial i divorci exprés

9 de novembre de 2020

A Espanya existeixen diferents tipus de divorcis.

D’una banda, comptem amb el divorci de mutu acord, que a la vegada, es pot tramitar per la via judicial o extrajudicial. Aquest últim, es tramita a través de Notari, el qual s’entén per divorci exprés.

D’altre banda, existeix el divorci que es tramita per la via  contenciosa, que consisteix en la interposició d’una demanda per part d’un cònjuge contra l’altre.

Hi ha clares diferències entre uns i altres, però avui aprofundirem en el  divorci de mutu acord, concretament, en les distincions entre divorci judicial i el divorci exprés.

– DIFERÈNCIES –

El divorci judicial és l’acció que dissol el vincle del matrimoni a través de la firma d’un conveni regulador per ambdós cònjuges i comporta la seva homologació en via judicial, a través d’una demanda de mutu acord. Diguem que, és el procés que té com a intenció donar fi a una unió conjugal, i es realitza a través de la via judicial. Aquest procediment serà l’adient quan existeixin fills menors d’edat en comú.

L’anomenat divorci exprés és el mitjà més ràpid i econòmic de dissoldre el matrimoni. La llei 15/2005, de 8 de juliol, coneguda com a Llei del Divorci Exprés, dóna la possibilitat d’acudir a un procediment de divorci, sense necessitat de recórrer a la via judicial, sinó per la via notarial. Per poder realitzar el divorci a través d’aquest tràmit, és un requisit imprescindible no tenir fills menors d’edat en comú, ja que, si existeixen, s’haurà de tramitar el divorci per la via judicial de manera obligatòria. Això és degut a que el Ministeri Fiscal (que és qui vela pels interessos dels menors) haurà d’emetre un informe favorable en relació al pla de parentalitat que es proposa envers als fills en comú.

– EN QUÈ CONSISTEIX EL DIVORCI EXPRÉS? –

Per portar a terme el divorci exprés, és imprescindible que els cònjuges estiguin d’acord i decideixin fer-ho per la via extrajudicial. Ara bé, per a poder accedir a aquest procediment, han de concórrer una sèrie de requisits.

– QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR PER PODER SOLICITAR-HO? –

Per a poder tramitar el divorci exprés és necessari complir amb els següents requisits:

  1. Que no existeixin fills menors no emancipats o que depenguin dels progenitors.
  2. Que hagin passat tres mesos del matrimoni.
  3. Que hi hagi un acord mutu entre la parella o cònjuges.
  4. Per a fer-ho efectiu s’ha de presentar davant de notari un conveni regulador de divorci. La parella haurà d’anar acompanyada d’un advocat, el qual ha de comparèixer a la firma, a fi que el Notari pugui realitzar l’escriptura pública de divorci.

Aquest tipus també es coneix com a divorci notarial, o divorci davant notari, a causa d’aquesta última característica.

Com veus, són dos processos diferents i per a dur-ho a terme has de tenir en compte totes les característiques que els defineixen.

Un dels aspectes més rellevants a l’hora de tramitar el divorci exprés és l’important estalvi que implica, tant en l’àmbit econòmic, com temporal, com personal.

Des de Bufet d’Advocats Castells et recomanem que, si tens clar que desitges sol·licitar el divorci, ho facis sempre de la mà dels millors professionals. Els nostres professionals t’acompanyaran durant tot el procés per a fer-lo molt més ràpid i senzill.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES