Sin categoríaQuè és la mediació familiar?

23 de novembre de 2020

La mediació familiar ajuda a resoldre els conflictes familiars, ja siguin casos de divorci o separació, conflictes entre pares i fills, o altres tipus de controvèrsies. Per això, ha d’entrar al cas una tercera persona que sigui neutral i que per tant ajudarà a les parts a parlar, entendre’s i poder així, arribar a un acord. Els nostres professionals estan preparats per ajudar-te en el procés, i a continuació t’explicarem com.

CARACTERÍSTIQUES QUE DEFINEIXEN LA MEDIACIÓ

 

 • Voluntarietat: Les parts han d’assistir de manera voluntària. Tot i així, hi ha alguns casos en els que s’intenta dirigir a les parts en aquest sentit, ja que és una manera d’arribar a un acord sense que sigui un Jutge qui decideixi per ells. De totes maneres ha de ser voluntari ja que sinó seria contradictori amb la ideea principal de la mediació.
 • Les parts: Aquestes tenen un paper molt actiu en tot el procés, ja que han d’aportar per poder arribar a la solució.
 • Confidencialitat: Una altra característica molt important, ja que tot el que es parli a la sala de mediació, no pot sortir d’allà.
 • La missió d’un mediador és ajudar a resoldre els conflictes, no és un terapeuta, tampoc és qui decideix la solució. La seva funció és la d’orientar.
 • Quan totes les parts col·laboren per buscar una solució, tots guanyen.

QUINS SÓN ELS AVANTATGES?

La mediació ens dona diversos avantatges:

 • Fa que no es danyi la relació o que, almenys, sigui el mínim nociva possible, convidant a la conversa i al bon entendiment entre les parts afectades.
 • Es tenen en compte les necessitats de totes les persones involucrades.
 • Promou la comunicació, i per tant hi ha una millora de la comprensió entre les parts. Facilita que els involucrats es posin en el lloc els uns dels altres.
 • Baix cost en comparació amb el litigi judicial.
 • Normalment suposen un procés més ràpid que un procediment judicial.
 • Els acords arribat gràcies a la mediació familiar son més eficaços que amb l’ajuda d’altres mètodes, com la via judicial, ja que ambdues parts es senten conformes i còmodes amb la decisió i acord obtingut.

QUÈ PASSA EN EL PROCÉS MEDIADOR?

Per tal de resoldre un conflicte amb l’ajuda de la mediació, s’ha de passar per diverses fases o etapes.

La primera fase consisteix en la mediació i informació del seu desenvolupament. Es presenten les causes per les quals s’ha hagut de recórrer a l’inici d’aquest procés. A la sessió prèvia s’informa de les característiques i principis bàsics d’aquesta, s’estableix les pautes a seguir, etc.
Si les parts decideixen procedir, es redactarà una acta firmada per les parts i el mediador.

A la segona fase s’obté i es comparteix la informació de cadascuna de les parts, és a dir, és l’inici de l’etapa de negociació. Seguidament el mediador examinarà el que ha explicat cada una i ho reformularà positivament. Els farà tota mena de preguntes per així veure les necessitats de cada part, i si el mediador ho creu convenient podrà realitzar sessions individuals.

A la tercera fase s’ordenarà la informació que s’ha obtingut i es diferenciaran els temes en els quals hi ha solució i els que no.

A la quarta etapa es treballarà i negociarà cada punt. Els punts analitzats a l’anterior fase s’analitzaran en aquesta per tal de trobar una solució.

La cinquena etapa consistirà en preparar un esborrany amb els possibles acords als que es podrien arribar i, per tant, parlar d’ells amb les parts.

Finalment, la sisena fase seria el tancament de la mediació havent aconseguit els objectius proposats. Les parts han de comprometre’s a complir tot allò que han acordat i també firmar-ho.

Si teniu qualsevol consulta o voleu més informació, no dubteu en contactar-nos.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES