Sin categoríaCom impugnar un testament?

23 de març de 2021

Com impugnar un testament? En quins casos puc fer-ho?

Impugnar un testament és possible si podem provar que s’han incomplit requisits essencials per a la seva validesa. A pesar que el testament sigui la millor manera de poder conèixer la voluntat de la persona de la qual s’hereta, hi ha una sèrie de formalitats i obligacions que no queden al complet arbitri d’aquesta persona.

La llibertat completa per a decidir ve després d’haver complert amb les exigències legals. Aquestes exigències poden variar depenent de la legislació de la Comunitat Autònoma aplicable. Una vegada determinat si és la legislació catalana o una altra la que aplica, procedirem a veure en quins casos és possible la impugnació d’un testament i qui pot impugnar-lo.

Però… És possible impugnar un testament?

Sí que és possible impugnar un testament si aquest és contrari a la llei, però és important destacar que aquest solo podrà ser impugnat durant els 15 anys posteriors a l’obertura del document. Una vegada passat aquest termini ja no serà possible la seva impugnació.

La voluntat del testador ha de respectar el legalment estipulat tant en forma com en contingut. De no fer-ho, serà possible impugnar el testament fins i tot quan el testador l’hagi prohibit expressament en el mateix document. No pot prohibir-se la impugnació.

Perquè sigui possible la impugnació ha d’estar recolzada legalment per una causa explícitament inclosa en la llei.

Quines causes que permeten impugnar un testament?

La possibilitat d’impugnació dependrà de factors com la mena de testament o el seu contingut. Serà necessari que un especialista en Dret de Successions analitzi les circumstàncies, i només quan concorrin les causes legals podrem impugnar el testament amb èxit:

No incloure un hereu forçós.

Hi ha persones que han d’heretar sí o sí: són els hereus forçosos. Per això, si aquesta persona no és inclosa com a hereu en el testament podrà impugnar-lo.

Els hereus forçosos són:
En primer lloc, els fills. En el cas que aquests hagin mort o hagin estat desheretats de manera justa, seran representats pels seus descendents per estirps. Això significa que si el testador tenia dos fills i un ha mort, però al seu torn aquest tenia dos fills, el 50% aniria per al fill i l’altre 50% aniria per als dos néts.
En el cas que no tingui descendència, seran els pares.
I el cònjuge que sobrevisqui.

No respectar la legítima

I encara havent estat inclòs l’hereu forçós, existeix una legítima. És a dir, una quantia mínima que necessàriament ha d’heretar. En el cas de Catalunya aquesta legítima ve especificada en la Llei 10/2008, indicant que serà el 25% a repartir entre els hereus forçosos. L’altre 75% de l’herència podrà ser destinada a qui el testador indiqui.

En resum, si els hereus forçosos no apareixen en el testament podran impugnar-lo. Fins i tot apareixent, podran impugnar-ho si no es respecta aquest 25% que els correspon.

Desheretament de manera injusta.

També seria impugnable el fet de desheredar a aquests hereus forçosos de manera injusta.
Incapacitat del testador en el moment d’atorgar testament

La persona incapacitada no pot atorgar testament. No podran fer-ho llavors els menors d’edat ni aquelles persones majors d’edat que hagin estat incapacitades per un jutge.

Els notaris actuen com a filtre no permetent testar a aquests casos concrets, però fins i tot intentant identificar si consideren que la persona que tenen davant no hauria d’estar atorgant testament. A vegades això no es detecta i dóna la possibilitat d’impugnar el testament. Si bé és cert que és una cosa difícil de comprovar a posteriori.

Testament sota coacció o engany.

En la línia del cas anterior, aquesta situació també serà difícil de provar. No obstant això, també és un motiu per a poder impugnar un testament. Si es considera que el testador va signar el document sota amenaça o engany el jutge podrà anul·lar el document.

Si existeixen defectes de forma.

Aquest cas és molt difícil que ocorri en testaments atorgats davant notari, ja que són professionals encarregats que això no passi. De totes maneres podria haver-hi errors de forma si els testimonis no compleixen els requisits exigits per llei, per exemple.
A més, el defecte en la forma sí que és una cosa comuna en els testaments escrits a mà o hològrafs, ja que el testador el pot escriure en un tovalló en un bar i que sigui vàlid. Però a pesar que l’envàs no sigui important, sí que ho serà el contingut.

Ha d’estar íntegrament escrit del puny i lletra del testador, a més d’aparèixer obligatòriament la data i el lloc. I complir tots els altres requisits que podrien impugnar el testament.

Qui pot impugnar un testament?

El testament podrà ser impugnat pels hereus legals o aquells que resultessin afavorits per un testament anterior i creguin que l’actual no és vàlid per qualsevol dels casos esmentats anteriorment.
No podran impugnar el document aquelles persones que hagin reconegut, ja sigui de manera expressa o fins i tot tàcita, que el testament és vàlid.

Un testament ha d’impugnar-se judicialment. El procés s’inicia a través d’una demanda davant el Jutjat de Primera Instància, per la qual cosa hauràs de posar-te a les mans dels millors especialistes de dret de successions. Escriu-nos per a explicar-nos el teu cas en concret i valorarem la viabilitat d’impugnació del testament. El termini és dilatat, però sempre serà millor com més aviat millor es resolgui.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES