Sin categoríaHerències i Successions: La importància de la planificació fiscal prèvia a l’acceptació de l’herència

5 d'abril de 2022

Com a advocats a Vic assessorem en els tràmits de l’herència o la successió. Una operació de patrimoni gravada amb impostos a la propietat pels guanys de capital.

La importància de la planificació fiscal prèvia a l’acceptació de l’herència

La millor manera de planificar l’herència és en vida pel mateix testador fent un testament. El nostre despatx d’advocats experts en herències a Girona facilita aquesta gestió per evitar tensions o situacions complexes per fer front als impostos.

Passos per a càlcul i planificació d’impostos abans d’acceptar l’herència

Si no ha passat, el primer pas que han de fer els hereus és la planificació dels impostos que subjecten el patrimoni a rebre abans d’acceptar l’herència:

  1. S’ha d’estudiar individualment cada hereu per assegurar-se d’aprofitar totes les deduccions i crèdits disponibles. Situacions com ara parentiu, edat, situació patrimonial i residència donen lloc a la possibilitat d’accedir a bonificacions o reduccions. En casos més complexos, es poden acudir a fraccionaments de pagaments o ajornaments, així com fórmules de finançament que permetin liquidar alguns véns o obtenir crèdits per fer front al pagament dels impostos.
  2. Si cap dels hereus desitja alienar béns per pagar els impostos assegureu-vos de tenir suficients diners reservats per al pagament d’impostos abans de rebre la seva herència.

És important tenir present que no fer res és la pitjor de les opcions. En els casos en què no s’abonin els impostos i se’n faci ús es pot entendre com una acceptació tàcita quedant obligat no només al pagament impositiu, sinó als recàrrec.

Advocats experts: Herències, fiscalitat i successió d’empresa familiar a Vic

Castells advocats, orienta a aquells que vulguin planificar la seva successió en vida, així com als familiars del mort atenent presencialment a Girona i Vic.

Abans de començar amb la tramitació de la seva herència, el nostre despatx d’advocats s’encarrega de fer un estudi fiscal de l’herència on es valora el patrimoni, els seus drets i obligacions, així com la millor forma de repartiment. Un cop els hereus coneguin les diferents opcions i la quantitat exacta que correspon lliure d’obligacions o net, ens encarregarem de totes les gestions.

Només així podeu acceptar o renunciar l’herència amb seguretat. Podeu contactar amb nosaltres aquí.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES