Sin categoríaLa modificació de mesures per canvi de circumstàncies

8 d'agost de 2021

QUÈ ÉS EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE MESURES?

És el procediment pel qual se sol·licita la revisió de les mesures establertes per Sentència judicial, a fi que aquestes siguin modificades si es donen els requisits exigits per Doctrina i Jurisprudència.

QUINS SÓN ELS REQUISITS?

– Que hagi esdevingut un canvi en les circumstàncies que es van considerar en el moment d’adoptar les mesures.

– Que aquest canvi de circumstàncies sigui substancial, és a dir, fonamental, que afecti directament a alguna de les mesures de caràcter important.

– Que el canvi de circumstàncies sigui permanent o tingui evidències de certa permanència en el temps.

– Que aquests canvis hagin aparegut amb posterioritat als fets i circumstàncies ja tingudes en compte i enjudiciades.

ANEM A VEURE ALGUNS EXEMPLES…

Exemple 1. El règim de guarda i custòdia del fill en comú podrà ser modificat, per exemple, pot passar a ser compartida a ser adjudicada de forma exclusiva a favor d’un dels progenitors si ajudarà a afavorir el correcte desenvolupament del menor.

Exemple 2. Per sentència, el Sr. Pérez ha d’abonar a la progenitora la quantitat de 550 € al mes en concepte de pensió d’aliments a favor del fill en comú, ja que en el seu moment el progenitor percebia uns elevats ingressos en tenir una molt bona posició en una empresa. No obstant això, després de dos anys de la Sentència, el Sr. Pérez ha perdut la seva feina, sent a més complicat trobar-ne una de nova i de les mateixes condicions i posició, ja que s’apropa a l’edat de jubilació. Per això, es podrà sol·licitar una modificació de mesures amb la finalitat de rebaixar la pensió d’aliments en la quantitat que s’estimi convenient després de la pràctica de la prova.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES