Sin categoríaQui són els Legitimaris d’una Herència a Catalunya?

30 d'abril de 2022

Legitimaris d’una herència a Catalunya A qui pertany?

En el cas concret de la legítima d’una herència a Catalunya, els legitimaris són els següents:

  • Primer, els fills i, en cas que algun dels fills hagi mort o hagi estat desheretat, l’herència podrà ser reclamada pels seus descendents, és a dir, els nets del causant, que tindran dret a la mateixa quantia que aquest fill.
  • Són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals.
  • Els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps.

Advocat expert en herències, fiscalitat i successió d’empresa familiar a Vic

Castells advocats, orienta a aquelles persones que desitgin planificar la seva successió en vida, així com als familiars del mort atenent presencialment a les ciutats de Girona i Vic.

Abans de començar amb la tramitació de l’herència, el nostre despatx d’advocats s’encarrega de fer un estudi fiscal de l’herència on es valora el patrimoni, els seus drets i obligacions, així com la millor forma de repartiment. Una vegada els hereus coneguin les diferents opcions i la quantitat exacta que li correspon lliure d’obligacions o net, ens encarregarem de totes les gestions.

Només així pot acceptar o renunciar l’herència amb seguretat. Pot contactar amb nosaltres aquí.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES