Sin categoríaReforma de la nova Llei 8/2021 per a Persones amb Discapacitat

30 d'abril de 2022

S’ha reformat la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, en virtut de la Llei 8/21 de 2 de juny de 2021.

Claus importants de la nova llei per a persones amb discapacitat:

 • Modificació integral de l’ordenament jurídic a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
 • S’han suprimit les antigues institucions de protecció a persones amb discapacitat.
 • Noves institucions de suport a les persones amb discapacitat en la Llei 8/2021.
  1. L’assistència.
  2. La curatela.
  3. El defensor judicial
  4. El guardador de fet
 • Màxima prioritat a les mesures voluntàries.
 • A nivell processal, jurisdicció voluntària: jurisdicció preferent.
 • Canvi en el procediment per a proveir de suports a les persones amb discapacitat.

 

Advocats especialistes en herències i divorcis: Honradesa, discreció i rigor professional

Malgrat l’enorme competència entre els professionals del dret, en Bufet d’Advocats Castells, especialistes en herències i divorcis a Vic i Girona, continuem defensant uns valors que defineixen la nostra manera de ser i la nostra relació amb el client. Pensem que valors com l’honradesa, la discreció i el rigor professional no poden deixar de presidir l’exercici de la nostra professió.

 

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES