En el moment de decidir fer o canviar el testament, el primer que pensem és en sol·licitar el corresponent assessorament jurídic, i procedir a la...

QUÈ SON I PER QUÈ SERVEIXEN LES CAPITULACIONS MATRIMONIALS? Formalitzar unes capitulacions matrimonials pot ser bo en cas que els cònjuges vulguin gestionar per sí mateixos el...