Separació de bénsSeparació de béns: què és i quina és la seva regulació a Catalunya

16 de novembre de 2023

La separació de béns és un règim econòmic matrimonial que permet als cònjuges mantenir els seus actius i passius de manera individualitzada, sense compartir la responsabilitat financera de manera conjunta. Aquest règim és especialment rellevant a Catalunya, on la legislació específica del Codi Civil català regula la seva aplicació. En aquest article, explorarem a fons la separació de béns

La Separació de Béns a Catalunya: Una Anàlisi Profunda

La separació de béns és un règim econòmic matrimonial que ofereix a les parelles l’oportunitat de mantenir els seus actius i passius de manera individualitzada. A Catalunya, com en la resta d’Espanya, aquest règim dona als cònjuges la capacitat de gestionar i administrar els seus béns sense que els deutes i obligacions financeres d’un afectin el patrimoni de l’altre. En aquest extens article, explorarem a fons la separació de béns a Catalunya, definint en detall els conceptes clau i proporcionant informació exhaustiva sobre com s’estableix aquest règim i quines són les seves implicacions legals.

Conceptes Clau en la Separació de Béns

Abans d’endinsar-nos en els aspectes específics de la separació de béns a Catalunya, és important comprendre alguns conceptes clau que són fonamentals per a aquest règim econòmic matrimonial.

 1. Règim Econòmic Matrimonial: Un règim econòmic matrimonial és un conjunt de normes legals que regeixen la gestió dels actius i passius financers d’una parella durant el seu matrimoni. A Espanya, hi ha diversos règims econòmics matrimonials, sent el de separació de béns un d’ells.
 2. Béns Propis: Els béns propis són aquells que cada cònjuge posseeix abans del matrimoni i els que adquireixen de manera individual durant la relació matrimonial. Aquests béns romanen com a propietat exclusiva de cada cònjuge i no es comparteixen en el règim de separació de béns.
 3. Béns Comuns: Els béns comuns són aquells que la parella adquireix conjuntament durant el matrimoni. En el cas de la separació de béns, només els béns comuns han de liquidar-se en cas de divorci.
 4. Passius Financers: Els passius financers són els deutes i obligacions financeres que un o tots dos cònjuges puguin adquirir durant el seu matrimoni. En la separació de béns, cada cònjuge és responsable dels seus propis deutes i no comparteix la responsabilitat financera del de l’altre.

Implicacions de la Separació de Béns a Catalunya

Ara que hem establert una base sòlida de coneixement sobre els conceptes clau, aprofundim en les implicacions de la separació de béns a Catalunya.

 1. Gestió de Béns Individuals: En el règim de separació de béns a Catalunya, cada cònjuge manté la propietat i el control absolut dels seus actius. Això significa que poden gestionar i disposar dels seus béns de manera independent, sense requerir el consentiment de l’altre cònjuge.
 2. Responsabilitat de Deutes Individuals: Un dels aspectes més destacats de la separació de béns és que cada cònjuge és responsable dels seus propis deutes. Si un dels cònjuges contrau un deute durant el matrimoni, l’altre no està obligat a assumir-lo. Això proporciona una protecció financera significativa a cada cònjuge.
 3. Liquidació de Béns Comuns: En cas de divorci, els cònjuges que hagin optat per la separació de béns només han de liquidar els béns comuns adquirits durant el matrimoni. Els béns propis romanen a les mans dels seus respectius propietaris.
 4. Capitulacions Matrimonials: Per establir la separació de béns a Catalunya, és necessari que els cònjuges signin un acord davant notari conegut com a “capitulacions matrimonials”. Aquestes capitulacions detallen com es gestionaran els béns durant el matrimoni i com es repartiran en cas de divorci.
 5. Compensació Econòmica: El Codi Civil català preveu la possibilitat d’una compensació econòmica en el règim de separació de béns. Aquesta compensació s’atorga quan un dels cònjuges ha contribuït significativament a la llar, ja sigui a través de treball domèstic no remunerat o amb una remuneració insuficient. Els factors que es consideren per determinar la quantitat de la compensació inclouen la durada i intensitat de la dedicació i la presència de fills o atenció a altres familiars. Establiment de la Separació de Béns a Catalunya.

Per establir la separació de béns a Catalunya, els cònjuges han de seguir un procés específic:

 1. Contactar amb un Notari: El primer pas és posar-se en contacte amb un notari, un professional legal especialitzat en la formalització d’acords matrimonials.
 2. Capitulacions Matrimonials: Les capitulacions matrimonials són el document legal que estableix les condicions del règim de separació de béns. Aquestes han de ser redactades amb l’assistència d’un advocat especialitzat en dret de família per garantir que compleixin amb la regulació legal vigent.
 3. Presentació davant el Notari: Un cop les capitulacions estiguin redactades, han de ser presentades públicament davant un notari. És important que els cònjuges signin aquest document amb l’assessorament de l’advocat.
 4. Registre Civil: Si encara no estan casats, han de fer-ho dins dels pròxims 12 mesos sota el règim de separació de béns al Registre Civil perquè l’acord sigui vàlid.

Regulació Legal de la Separació de Béns a Catalunya

El Codi Civil català estableix les bases legals per a la separació de béns a Catalunya. A l’article 231.10, apartat 2, s’estableix que, en absència d’acord o si les capitulacions matrimonials són ineficaces, el règim econòmic serà el de separació de béns. Això significa que, en absència d’un altre acord, aquest règim s’aplica per defecte.

L’article 231.1 del Codi Civil català defineix que, en la separació de béns, cada cònjuge té la propietat, gaudi, administració i lliure disposició dels seus béns dins dels límits legals. Això significa que els béns propis de cada cònjuge en el moment del matrimoni i els adquirits posteriorment es mantenen en la seva mateixa condició.

Pel que fa als béns adquirits durant el matrimoni per contraprestació, l’article 232.3 del Codi Civil català estableix que són considerats béns del cònjuge que figura com a propietari. No obstant això, si es demostra que la contraprestació es va pagar amb diners de l’altre cònjuge, es presumeix que és una donació.

Compensació Econòmica a Catalunya

Un dels aspectes interessants de la regulació de la separació de béns a Catalunya és la provisió per a la compensació econòmica, que es troba a l’article 232.5 del Codi Civil català. Aquesta compensació es concedeix quan un dels cònjuges ha treballat a la llar substancialment més intensa que l’altre i ha contribuït a l’augment patrimonial de l’altre cònjuge. Això s’aplica tant a casos de treball no remunerat com als casos en què la remuneració rebuda va ser insuficient.

Els factors que es tenen en compte per determinar la quantitat de la compensació econòmica inclouen la durada i intensitat de la dedicació, els anys de residència i, en el cas del treball domèstic, el naixement de fills o l’atenció personal a altres familiars que conviuen amb els cònjuges.

Segons l’article 232.6 del Codi Civil català, la quantitat de la compensació econòmica no pot excedir la quarta part de la diferència entre els increments del patrimoni dels cònjuges. No obstant això, si el cònjuge creditor pot demostrar que la seva aportació va ser major, l’autoritat judicial pot augmentar aquest import.

Assessorament Legal per a la Separació de Béns a Catalunya

Si estàs considerant establir la separació de béns a Catalunya o tens preguntes sobre com funciona aquest règim econòmic matrimonial, és fonamental comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat en dret de família. A Bufet Castells Advocats, el nostre equip d’advocats a Vic està compost per experts amb una àmplia trajectòria en dret de família i està llest per proporcionar-te l’orientació legal que necessites. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres sense compromís per obtenir més informació o resoldre els teus dubtes sobre la separació de béns a Catalunya. Estem aquí per ajudar-te a prendre decisions informades i protegir els teus interessos financers en el teu matrimoni.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES